Warsaw Booster

Grafika Pałacu Kultury i Nauki na niebieskim tle

To program akceleracyjny realizowany przez miasto we współpracy z organizacjami pozarządowymi, posiadającymi doświadczenie w zakresie rozwijania ekosystemu wsparcia przedsiębiorczości.

Aktualnie trwa realizacja 9. edycji miejskiego programu akceleracyjnego Warsaw Booster.

Dotychczas zrealizowaliśmy nastepujące edycje: 
  • Warsaw Booster'21
  • Warsaw Booster’20
  • Warsaw Booster’19
  • Warsaw Booster’18
  • Startup Hub Warsaw'17
  • Startup Hub Warsaw'16
  • Be Creative In Warsaw 2016
  • Waw.ac 2015 

Program akceleracyjny wpisuje się w realizację celu 4.2. „Strategii #Warszawa2030” Generujemy innowacje. 

Dowiedź się więcej o programie...

Program, w zalezności od edycji, ma na celu wspieranie rozwoju zespołów projektowych pracujących nad innowacyjnymi i kreatywnymi rozwiązaniami z różnych branż (m.in. fintech, insurtech, ICT i IT, nowych technologii (IoT, AI, VR/AR), design, moda, smart city). 

Do udziału w programie zapraszane są startupy czyli młode firmy technologiczne (istniejących nie dłużej niż 3 lata) oraz twórcy projektów biznesowych, którzy nie prowadzą jeszcze działalności gospodarczej.

Pomysłodawcy innowacyjnych rozwiązań, jeśli spełniają kryteria udziału w programie mogą aplikować i korzystać z oferty rozwoju swoich pomysłów pod okiem wykwalifikowanych i doświadczonych mentorów, doradców biznesowych i ekspertów.

Wysokiej jakości wsparcie merytoryczne dopasowane jest do potrzeb startupów i obejmuje kilka miesięcy regularnych spotkań w formie szkoleń, warsztatów oraz mentoringu i doradztwa specjalistycznego.

Udział w programie daje uczestnikom możliwość poznania warszawskiego ekosystemu startupowego, zbudowania sieci kontaktów, a także zaprezentowania swoich projektów biznesowych przed potencjalnymi inwestorami podczas wydarzeń finałowych.

Program akceleracyjny angażuje partnerów biznesowych, przedstawicieli instytucji otoczenia biznesu, korporacji, dużego biznesu, inwestorów, mentorów i ekspertów, którzy wspierają młodych przedsiębiorców na drodze rozwoju ich biznesów.