Wyniki wyszukiwania w serwisie Biznes

Wyświetlam wyniki dla tagu: zasady
  • Sprzedaż lokali użytkowych. Lokale użytkowe mogą być sprzedawane w trybie przetargu. Przetargi na zbywanie lokali użytkowych przeprowadzają Zarządy poszczególnych Dzielnic. Ogłoszenia o przetargach podawane są do wiadomości publicznej na stronach internetowych dzielnic oraz w prasie lokalnej. Do sprzedaży mogą być przeznaczone lokale użytkowe usytuowane w nieruchomościach, w których istnieje wspólnota mieszkaniowa. Nie sprzedaje się lokali usytuowanych w budynkach wpisanych do rejestru...

  • Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub inne podmioty prawne zainteresowane realizacją ciekawego projektu, który nie wymaga długotrwałego wynajmowania lokali, mogą zwrócić się do Urzędu dzielnicy (lub Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami) z wnioskiem o krótkotrwałe udostępnienie miejskiego lokalu na swoje działania zarówno komercyjne, jak i o charakterze niezarobkowym, takie jak np. wystawa, sesja fotograficzna, happening, zbiórka darów. Lokal użytkowy w atrakcyjnej lokalizacji,...

  • Mamy nadzieję, że zaprezentowane tu informacje będą przydatne zarówno dla obecnych Najemców, jak i wszystkich zainteresowanych wynajmem komunalnych lokali użytkowych. Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem, który ułatwi Państwu dotarcie do niezbędnych informacji, a zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi najmu lokali będzie teraz dla Państwa prostsze i bardziej przyjazne. Zasady najmu komunalnych lokali użytkowych regulują niżej wymienione przepisy: Uchwała Nr...