Wyniki wyszukiwania w serwisie Biznes

Wyświetlam wyniki dla tagu: organizacje pozarządowe
  • Wydarzenie

    Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego zaprasza serdecznie do udziału w zdalnym spotkaniu Forum IOB, które odbędzie się w środę, 22 czerwca br. w godz. 11:00-14:00.

  • Organizacje pozarządowe są podmiotami uprawnionymi do pozyskania na preferencyjnych warunkach lokalu użytkowego z zasobu m.st. Warszawy, z pominięciem procedury konkursowej lub przetargowej na prowadzenie działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na prowadzenie przez te organizacje działalności gospodarczej pod warunkiem, że całość dochodów z tej działalności jest przeznaczana na działalność statutową,...