Wyniki wyszukiwania w serwisie Biznes

Wyświetlam wyniki dla tagu: lokal użytkowy
  • M.st. Warszawa jako właściciel nieruchomości jest jednym z podmiotów dostarczającym miejsc na prowadzenia własnego biznesu. Ogólna liczba lokali użytkowych w zasobie dzielnic m.st. Warszawy na koniec 2020 roku to ponad 8500 i wykorzystywane są one do prowadzenia różnej działalności od społecznej, przez potrzeby własne m.st. Warszawy oraz jego jednostek organizacyjnych, czy osób prawnych, po komercyjną. Za zarządzanie lokalami odpowiedzialne są Dzielnice m.st. Warszawy, które w zależności od...

  • Organizacje pozarządowe są podmiotami uprawnionymi do pozyskania na preferencyjnych warunkach lokalu użytkowego z zasobu m.st. Warszawy, z pominięciem procedury konkursowej lub przetargowej na prowadzenie działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na prowadzenie przez te organizacje działalności gospodarczej pod warunkiem, że całość dochodów z tej działalności jest przeznaczana na działalność statutową,...