Wyniki wyszukiwania w serwisie Biznes

Wyświetlam wyniki dla tagu: lokal użytkowy
  • Lokalizacja własnego biznesu ma ogromne znaczenie w procesie rozwoju firmy. Zapraszamy do skontaktowania się z zarządcami lokali użytkowych właściwych dla Dzielnicy, z którą chcieliby Państwo związać swój biznes. Poniżej znajdą Państwo odnośniki do właściwych Zakładów Gospodarowania Nieruchomościami, które zajmują się wynajmem lub do komórek zajmujących się sprawami lokalowymi w Dzielnicach. Białołęka - Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy - ul....

  • Zapraszamy do zapoznania się z ofertą miejskich lokali na wynajem

  • Sprzedaż lokali użytkowych. Lokale użytkowe mogą być sprzedawane w trybie przetargu. Przetargi na zbywanie lokali użytkowych przeprowadzają Zarządy poszczególnych Dzielnic. Ogłoszenia o przetargach podawane są do wiadomości publicznej na stronach internetowych dzielnic oraz w prasie lokalnej. Do sprzedaży mogą być przeznaczone lokale użytkowe usytuowane w nieruchomościach, w których istnieje wspólnota mieszkaniowa. Nie sprzedaje się lokali usytuowanych w budynkach wpisanych do rejestru...

  • Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub inne podmioty prawne zainteresowane realizacją ciekawego projektu, który nie wymaga długotrwałego wynajmowania lokali, mogą zwrócić się do Urzędu dzielnicy (lub Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami) z wnioskiem o krótkotrwałe udostępnienie miejskiego lokalu na swoje działania zarówno komercyjne, jak i o charakterze niezarobkowym, takie jak np. wystawa, sesja fotograficzna, happening, zbiórka darów. Lokal użytkowy w atrakcyjnej lokalizacji,...

  • Mamy nadzieję, że zaprezentowane tu informacje będą przydatne zarówno dla obecnych Najemców, jak i wszystkich zainteresowanych wynajmem komunalnych lokali użytkowych. Zachęcamy do zapoznania się z przewodnikiem, który ułatwi Państwu dotarcie do niezbędnych informacji, a zapoznanie się z zagadnieniami dotyczącymi najmu lokali będzie teraz dla Państwa prostsze i bardziej przyjazne. Zasady najmu komunalnych lokali użytkowych regulują niżej wymienione przepisy: Uchwała Nr...

  • M.st. Warszawa jako właściciel nieruchomości jest jednym z podmiotów dostarczającym miejsc na prowadzenia własnego biznesu. Ogólna liczba lokali użytkowych w zasobie dzielnic m.st. Warszawy na koniec 2020 roku to ponad 8500 i wykorzystywane są one do prowadzenia różnej działalności od społecznej, przez potrzeby własne m.st. Warszawy oraz jego jednostek organizacyjnych, czy osób prawnych, po komercyjną. Za zarządzanie lokalami odpowiedzialne są Dzielnice m.st. Warszawy, które w zależności od...

  • Organizacje pozarządowe są podmiotami uprawnionymi do pozyskania na preferencyjnych warunkach lokalu użytkowego z zasobu m.st. Warszawy, z pominięciem procedury konkursowej lub przetargowej na prowadzenie działalności pożytku publicznego, o której mowa w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz na prowadzenie przez te organizacje działalności gospodarczej pod warunkiem, że całość dochodów z tej działalności jest przeznaczana na działalność statutową,...