Średnie koszyki cen

Dwa razy w roku (w styczniu i we wrześniu) jest wyliczany średni koszyk cen wybranych produktów na kilku warszawskich targowiskach.

Wyniki poszczególnych lat przedstawiamy poniżej.