WawaShare - współdzielenie w Mieście

Ekonomia współdzielenia – wprowadzenie

wizualna prezentacja wybranych obszarów ekonomii współdzieleniaKażdy z nas ma jakieś doświadczenia
w dzieleniu się…

Zaczyna się zwykle od dzielenia się
z najbliższymi swoim czasem, uwagą, doświadczeniem czy zasobami. Pożyczamy sobie narzędzia, pieniądze, książki. Dzielimy się z innymi wiedzą, naszymi talentami, a także umiejętnościami.

Tak działa ekonomia współdzielenia! Osoby korzystające z zasobów biblioteki. Na pierwszym planie dwie młode kobiety siedzą przy stoliku z książką.

Ekonomia współdzielenia (sharing economy) to zjawisko społeczne
i ekonomiczne polegające na wymianie
i dzieleniu się różnego rodzaju zasobami. Czasami bezpłatnie, czasami za opłatą, ale bez przekazywania praw własności. Ludzie wykorzystując platformy internetowe – współpracują, tworzą, dzielą się swoim czasem, talentem i tym, co posiadają. Mogą to być nieruchomości, pojazdy, narzędzia, treści medialne, czy umiejętności. W ten sposób stają się prosumentami, czyli jednocześnie konsumentami i producentami, którzy dzięki technologiom cyfrowym mają możliwość globalnego dotarcia do szerokiej grupy odbiorców.

Ekonomia współdzielenia wspiera rozwój gospodarczy miasta

Młody mężczyzna oferujący potencjalnym nabywcom różne przedmioty podczas wyprzedaży garażowej. Są to między innymi gry, książki. Ekonomia współdzielenia to doskonałe narzędzie rozwoju innowacyjnych miast oraz budowania lokalnej wspólnoty.

Idea współdzielenia wpisuje się w wizję rozwoju Warszawy. Jednym z najważniejszych przesłań hasła „Zakochaj się w Warszawie” jest szerzenie idei „Dbamy o siebie nawzajem”. Chodzi tu zarówno o budowanie odpowiedzialnej wspólnoty, jak i zapewnienie najlepszych warunków do rozwoju społeczno-gospodarczego. To m.in.: wygodna lokalności, funkcjonalna przestrzeń, czy twórcze środowisko. To również stworzenie przestrzeni, która ułatwia wymianę myśli, wiedzy, zasobów i doświadczeń. 

Wspieramy rozwój aplikacji i inicjatyw z obszaru ekonomii współdzielenia. Zachęcamy warszawiankii warszawiaków do dzielenia się pomysłami i projektami dotyczącymi rozwoju miasta i zgłaszania ich do budżetu obywatelskiego. Inwestujemy w infrastrukturę, która ułatwia realizację projektów z zakresu gospodarki współdzielenia,wynajmujemy po preferencyjnych stawkach powierzchnię coworking dla start-upów. Prowadzimy działania, które zwiększają kompetencje cyfrowe mieszkaneki mieszkańców stolicy oraz uświadamiają, jakie korzyści płyną z gospodarki współdzielenia. Współpracujemy z biznesem i uczelniami, aby promować innowacje i inwestycje
w nowe technologie.

Dzielimy się w Warszawie, czyli ekonomia współdzielenia na przykładach

Widok na Pałac Kultury i Nauki z ul. Marszałkowskiej. Na pierwszym planie grupa młodzieży robiąca szkice przy stacji Warszawskiego Roweru Miejskiego. Współdzielenie zaczyna przybierać coraz bardziej innowacyjne formy, staje się coraz popularniejsze i w krótkiej perspektywie może istotnie wpłynąć na nasze codzienne życie.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się
z projektami z zakresu ekonomii współdzielenia realizowanymi w m.st. Warszawie.

„Współdzielona Warszawa” – jaki będzie nasz kolejny krok?

Warszawa planuje coraz intensywniej włączać się w nurt ekonomii współdzielenia i stworzyć docelowo platformę, która ułatwi mieszkańcom stolicy dzielenie się swoimi inicjatywami. Zależy nam, aby była ona wygodna, dostępna, budowała zaufanie oraz łączyła różne sektory gospodarki.Chcielibyśmy, aby platforma wspierała naturalną skłonność ludzi do dzielenia się zasobami, przestrzenią czy wiedzą. Stała się narzędziem rozwoju miejskiego ekosystemu ekonomii współdzielenia, dzięki któremu będą powstawać firmy wykorzystujące w swoim modelu biznesowym jej idee i mechanizmy.

Znamy kierunek, zbieramy drużynę i opracowujemy trasę marszu.

Zapraszamy Państwa do dzielenia się w tym miejscu inicjatywami, wiedzą, pomysłami oraz doświadczeniem w budowaniu ekonomii współdzielonej Warszawy.

Kontakt: ekonomia.wspoldzielenia@um.warszawa.pl