Punkt Informacyjny

Dwie młode osoby - mężczyzna i kobieta siedzący przy biurku pochylają się nad dokumentem. Mężczyzna wyraźnie tłumaczy coś kobiecie. Przed mężczyzną znajduje się włączony komputer z formularzem rejestracji działalności gospodarczej, w tle - za oknem- widoczny jest park.

W Centrum Przedsiębiorczości Smolna działa punkt informacyjny, w ramach którego uzyskasz pomoc i informacje w zakresie:

- rejestracji działalności gospodarczej i wszelkich innych czynności dotyczących Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (z możliwością dokonania wpisu);

- innych kwestii związanych ze sprawami rejestracji działalności gospodarczej (np. związanych z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych czy Urzędem Skarbowym);

- interesujących inicjatyw z zakresu wsparcia przedsiębiorczości w Warszawie;

- wybranych informacji dotyczących wsparcia finansowego;

Zachęcamy również do zapoznania się z poniższymi linkami dotyczącymi zagadnień działalności gospodarczej i przedsiębiorczości:

Serdecznie zachęcamy do korzystania z usług punktu informacyjnego Centrum Przedsiębiorczości Smolna.

Nasz zespół:

Rafał Jachna, rjachna@um.warszawa.pl, 22 443 22 17.

Marta Sawczuk, msawczuk@um.warszawa.pl, 22 443 02 57.

Adres:

Centrum Przedsiębiorczości Smolna

ul. Smolna 4

00-375 Warszawa