Wyróżnione wydarzenia

 • Nabór przedsiębiorców/startupów (proptech) do prezentacji ich potencjału podczas targów EXPO REAL 2019

  Miasto stołeczne Warszawa dwa razy w roku jest obecne na międzynarodowych targach inwestycyjnych – MIPIM w Cannes i EXPO REAL w Monachium, gdzie prezentuje swój potencjał inwestycyjny. W trakcie targów prezentowane są nie tylko oferty sprzedaży nieruchomości miejskich oraz partnerów komercyjnych, ale również wszystkie atuty stolicy, które mają decydujący wpływ na decyzje inwestorów co do rozwijania lub rozpoczęcia działalności w naszym mieście. Jednym z priorytetów polityki...

 • Zapytanie ofertowe - Przygotowanie merytoryczne, organizacyjne i promocyjne cyklu 4 spotkań o charakterze warsztatowym, poświęconych tematyce inwestycyjnej w kontekście rozwoju m.st. Warszawy.

  Przedmiotem zapytania jest przygotowanie merytoryczne, organizacyjne i promocyjne cyklu 4 spotkań o charakterze warsztatowym, poświęconych tematyce inwestycyjnej w kontekście rozwoju m.st. Warszawy. Grupą docelową inicjatywy są przedstawiciele świata biznesu, jednostek naukowych, organizacji branżowych, agencji nieruchomości oraz rynku pracy, a także niezależni specjaliści. Spotkania mają na celu wypracowanie, poprzez otwarty dialog z uczestnikami, rozwiązań systemowych, które...

 • Zapytanie ofertowe: opracowanie modelu (instrukcji) programowania inwestycji publicznych na obszarach rewitalizowanych

  Przedmiotem zamówienia jest opracowanie modelu (instrukcji) procesu programowania inwestycji publicznych na obszarach rewitalizowanych, pozwalającej na odpowiednie przygotowanie się do stworzenia pełnej i całościowej koncepcji inwestycji. Wykonawca weźmie pod uwagę doświadczenie m.st. Warszawy w zakresie projektowania procesu inwestycyjnego CKNP oraz planowanych inwestycji (m.in. Inżynierska 6, Młyn Michla). Analiza powinna zostać wykonana na podstawie danych zastanych (lista...

 • Zapytanie ofertowe nr 2 na zaplanowanie bloku tematycznego do konferencji

  Przedmiotem, zamówienia jest organizacja bloku tematycznego, składającego się z wystąpień oraz panelu dyskusyjnego (lub 2, maks. 3 panelów) dot. ulic handlowych, podczas konferencji pn. „Zarządzanie ulicami i centrami miast oraz podsumowującej projekt Rewitalizacja – wspólna sprawa”. Termin składania ofert: do 15 lipca Szczegóły zapytania oraz załączniki: Zapytanie ofertowe Zał. nr 1 - Formularz ofertowy Zał. nr 2 - Oświadczenie oferenta Wynik Zapytania ofertowego

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie raportu dotyczącego funkcjonowania jednostek naukowych

  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie raportu dotyczącego funkcjonowania jednostek naukowych z sektora publicznego z terenu Warszawy i obszaru metropolitalnego Warszawy, prowadzących działalność B+R. Termin składania ofert: do 10 lipca do godziny 16:00. Szczegóły zapytania oraz załączniki: Zapytanie ofertowe Zał. nr 1 - Formularz ofertowy Zał. nr 2 - Oświadczenie oferenta Informacje i wyjaśnienia Wynik zapytania ofertowego

 • Zapytanie ofertowe na zaplanowanie bloku tematycznego do konferencji

  Przedmiotem, zamówienia jest organizacja bloku tematycznego, składającego się z wystąpień oraz panelu dyskusyjnego (lub 2, maks. 3 panelów) dot. ulic handlowych, podczas konferencji pn. „Zarządzanie ulicami i centrami miast oraz podsumowującej projekt Rewitalizacja – wspólna sprawa”, realizowanej przez m.st. Warszawę dla przedstawicieli samorządu i władz lokalnych, przedstawicieli jednostek zarządzających lokalami użytkowymi, inwestorów sektora handlu, przedstawicieli sklepów...

 • Rozstrzygnięcie konkursu na wolne biurka

  Informujemy, że Zespół oceniający wnioski o udostępnienie powierzchni w inkubatorze w Centrum Przedsiębiorczość Smolna dokonał oceny wniosków, które wpłynęły dnia 16 oraz 17.05.2019 r. Oceniono pozytywnie 2 wnioski, które wpłynęły w terminie i nie zawierały braków formalnych. Firmy, które otrzymały miejsce w inkubatorze, to: - KTT TRAX Spółka z o.o. - MNKD Team

 • Zaproszenie do współpracy EXPO REAL

  Miasto stołeczne Warszawa po raz kolejny zaprezentuje się na targach inwestycyjnych EXPO REAL w Monachium, które odbędą się w dniach 7-9 października 2019 roku. Jak co roku zapraszamy Państwa do współuczestnictwa i współorganizacji wystąpienia w tym wydarzeniu. Wspólnym celem udziału w targach inwestycyjnych EXPO REAL jest zaprezentowanie Warszawy jako miasta z dużym potencjałem gospodarczym i inwestycyjnym oraz lidera obszaru CEE. Do współorganizacji udziału w targach zapraszamy...

 • Zapytanie ofertowe na organizację wykładów

  Przedmiotem zapytania jest zorganizowanie w ZODIAK Warszawski Pawilon Architektury, cyklu ośmiu bezpłatnych wykładów połączonych z dyskusją, dotyczących tematyki nowoczesnego mieszkalnictwa w kontekście rozwoju gospodarczego Warszawy. Termin składania ofert: do 8 maja 2019 do godz. 16:00.  Szczegóły zapytania oraz załączniki: Zapytanie ofertowe Zał. nr 1 - Formularz ofertowy Zał nr 2 - Oświadczenie oferenta

 • Zapytanie ofertowe na przygotowanie filmu promocyjnego

  Przedmiot zapytania ofertowego obejmuje pakiet usług w zakresie przygotowania i produkcji filmu promującego działania pilotażowe projektu Forget Heritage, tj. opracowanie scenariusza, wykonanie zdjęć, montaż, podkład dźwiękowy, usługi lektora,  uzyskanie odpowiednich zgód i zezwoleń (w tym zgody na wykorzystanie wizerunku osób występujących) oraz przekazanie praw autorskich i pokrewnych do filmu na rzecz zamawiającego. Termin składania ofert: do 17 kwietnia 2019 r. do godz....

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie raportu poświęconego puli talentów

  Przedmiot zapytania obejmuje m.in opracowanie w formie Raportu merytorycznego materiału dotyczącego kapitału ludzkiego dostępnego w Warszawie poprzez wykorzystanie dostępnych źródeł oraz wiedzy eksperckiej, a także przeprowadzenie analiz, dodatkowych badań oraz pozyskania niezbędnych informacji. Termin składania ofert: do 29marca 2019 r. do godz. 16:00 Szczegóły zapytania oraz załączniki: Zapytanie ofertowe Zał. nr 1 – Formularz Ofertowy Zał. nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy Wybór...

 • Zapytanie ofertowe na opracowanie koncepcji zagospodarowania przestrzennego

  Przedmiotem zapytania jest przygotowanie wariantowej koncepcji funkcjonalno - przestrzennej, finansowej i technicznej, obejmującej zagospodarowanie strefy kąpieliskowo - basenowej na prawym nabrzeżu Wisły w Warszawie. Termin składania ofert: do 15 marca 2019 r. do godz. 15:00 Szczegóły zapytania oraz załączniki: Zapytanie ofertowe Zał. nr 1 - Formularz Ofertowy Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie rollupów

  Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, wykonanie i dostarczenie dziewięciu sztuk rollupów i dwóch sztuk ścianek wystawienniczych Termin składania ofert: do 25 lutego 2019r. do godz. 16:00 Szczegóły zapytania oraz załączniki: Zapytanie ofertowe Zał. nr 1 - Formularz ofertowy Zał. nr 2 - Oświadczenie oferenta

 • Zapytanie ofertowe na wykonanie koreferatu założeń finansowych projektu inwestycyjnego

  Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie koreferatu do założeń finansowych projektu pn. Przebudowa i zagospodarowanie budynku Hali Gwardii, położonego przy pl. Mirowskim w Warszawie Termin składania ofert: do 18 lutego, do godz. 15:00 Szczegóły zapytania oraz załączniki: Zapytanie ofertowe Zał. nr 1 - Formularz ofertowy Zał. nr 2 - Oświadczenie oferenta Zał. nr 3 - Wyjaśnienia UNIEWAŻNIENIE zapytania

 • Zapytanie ofertowe na diagnozę inwestycji Centrum Kreatywności Nowa Praga

  Przedmiot Zamówienia ma na celu zbadanie otoczenia rynkowego inwestycji oraz zdiagnozowanie oczekiwań (potrzeb) potencjalnych operatorów do Centrum Kreatywności Nowa Praga. Termin składania ofert: do 11 lutego, do godz. 12:00 Szczegóły zapytania oraz załączniki: Zapytanie ofertowe Zał. nr 1 - Formularz ofertowy Zał. nr 2 - Oświadczenie Wykonawcy Zał. nr 3 - Kontekst zamówienia Zał nr 4 - Raport ostateczny z oceny ex-ante Zał. nr 5 - Raport: konsultacje Rozstrzygnięcie zapytania...