Obszary doskonałości gospodarczej

Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy przy współpracy z firmą Bluehill, przeprowadziło diagnozę potencjału gospodarczego aglomeracji warszawskiej, w celu wytypowania kluczowych obszarów lokalnej gospodarki, najbardziej perspektywicznych w horyzoncie czasowym do 2040 roku - definiowanych jako obszary doskonałości gospodarczej.

W procesie ich wyboru brali udział przedstawiciele biznesu,w tym przedstawiciele funduszy inwestycyjnych, badacze trendów gospodarczych i eksperci marketingu terytorialnego, a także przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy. 
 
„Wytypowanie kluczowych obszarów ma szczególne znaczenie w sytuacji spowolnienia gospodarczego spowodowanego epidemią i pozwoli na ukierunkowanie działań miasta taki w sposób, aby w szczególności wspierać te obszary, które mają największy potencjał wzrostu, wpisują się globalne rozwojowe trendy gospodarcze oraz wykorzystują i wzmacniają lokalny potencjał gospodarczo-naukowy.” -  Karolina Zdrodowska Dyrektorka-koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.
 
Są to:
 
1.   Sektor kreatywny, uwzględniający nowoczesne rzemiosło, z punktem centralnym w postaci branży gier komputerowych i branż z łańcucha wartości gamedev 

2.   Sektor rolno-spożywczy, z wykorzystaniem biotechnologii i uwzględnieniem założeń biogospodarki

3.   Sektor nowoczesnych usług biznesowych z punktem centralnym w postaci usług specjalistycznych i uwzględnieniem ich twórczego charakteru

4.   Zielona gospodarka komunalna, uwzględniająca zasady gospodarki cyrkularnej oraz ekonomii współdzielenia, stanowiąca odpowiedź m.in. na wyzwania klimatyczne

5.   Centrum wsparcia start-upów dla Europy Wschodniej, ze wskazaniem na specyficzną funkcję Warszawy jako „drzwi” do Unii Europejskiej
 
„Zdefiniowanie kluczowych obszarów pozwoli na ukierunkowanie oferty wsparcia dla startupów oraz małych i średnich przedsiębiorców, jak również większych firm inwestujących w Warszawie. Umożliwi zbudowanie treści przekazu w kontekście międzynarodowej promocji gospodarczej i polityki przyciągania talentów, kreowanie gospodarczej marki Warszawy i pozycjonowanie się względem innych ośrodków miejskich” - Grzegorz Kaczorowski Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego.

W ramach przeprowadzonych podczas diagnozy prac, przeanalizowano szereg dokumentów i raportów dotyczących kształtowania się globalnych trendów, w tym materiały wynikające z prac w ramach Strategii #Warszawa2030, a także odbyły się warsztaty z udziałem przedstawicieli biznesu i nauki, na których dyskutowano o scenariuszach rozwoju poszczególnych obszarów gospodarczych. Punktem wyjścia do zdefiniowania listy pięciu kluczowych doskonałości gospodarczych, była lista branż gospodarczych, które szczególnie mocno bazują na potencjale gospodarczym Warszawy: Srebrna gospodarka, Przemysł farmaceutyczny, Sektor spotkań i wydarzeń, Centrum wspierania startupów, Sektor kreatywny, Technologie fotoniczne/optoelektronika i fotonika, Sektor lotniczy, Sektor kosmiczny, Sektor metalowy, Biogospodarka, Biotechnologia, Zielona gospodarka/technologie wodorowe, Offshoring i sektor nowoczesnych usług biznesowych, Rolnictwo ekologiczne, Przetwórstwo rolno-spożywcze, Zaplecze B+R dla przedsiębiorstw, Technologie i rozwiązania z obszaru Przemysłu 4.0, Technologie i rozwiązania z obszaru ICT.
 
Urząd m.st. Warszawy już teraz realizuje liczne projekty wspierające wytypowane obszary doskonałości gospodarczej i będzie je intensyfikować w dłuższej perspektywie.

Dowiedz się więcej z Broszury:

lub pobierz pełen Raport: