Polityka gospodarcza

Zielona ściana na stoisku Warszawy i biały napis Grow With Warsaw na czarnym tle

Tworzymy Politykę rozwoju gospodarczego m.st. Warszawy. Polityka będzie dokumentem strategicznym opisującym model rozwoju lokalnej gospodarki, priorytetowe kierunki działań, wartości i zasady, którymi będziemy się kierować.

Gospodarka to my – my wszyscy, dlatego w proces opracowania dokumentu Polityki gospodarczej m.st. Warszawy angażujemy jak najszersze grono partnerów i interesariuszy. Przeprowadzimy szereg warsztatów, indywidualnych i zogniskowanych wywiadów, a etap badawczy podsumujemy otwartą debatą. Polityka gospodarcza powstaje we współpracy z DS Consulting.


4/9 listopada 2022

Zaczęliśmy z wysokiego C pracą pod opieką Zuzanny Skalskiej (badaczki i analityczki trendów) i Rafała Kołodzieja (lidera Greenhat Innovation i specjalisty w  projektowaniu strategii, projektów i usług) nad scenariuszami Warszawy jutra. Uczestnicy warsztatów przyszłości” rozmawiali o trendach wpływających na rozwój Warszawy i rysowali jej przyszłe wizje. Gorące dyskusje i kreatywne zadania pozwoliły sformułować pierwsze założenia Polityki.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom warsztatów za tę fascynującą podróż do przyszłości. Wśród projektantów przyszłości byli m. in. przedstawiciele Konfederacji Lewiatan, Unii Metropolii Polskich, Uniwersytetu Warszawskiego, Wojskowej Akademii Technicznej, Polskiego Towarzystwa Studiów na Przyszłością, Sieci Badawczej Łukaszewicza, Polskiego Funduszu Rozwoju. Warszawski samorząd reprezentowała Dyrektor-Koordynator Karolina Zdrodowska, Dyrektor Biura Rozwoju Gospodarczego Grzegorz Kaczorowski i specjaliści biur merytorycznych.


16 listopada 2022

Dyskusja z uczestnictwem członków zarządu i dyrektorów biur Urzędu m.st. Warszawy nad efektami warsztatów przyszłości i możliwymi modelami rozwoju lokalnej gospodarki. Następnie spotkamy się ze specjalistami różnych sektorów, aby porozmawiać na warsztatach tematycznych o generowaniu wzrostu gospodarczego w Warszawie, pobudzaniu przedsiębiorczości i tworzeniu innowacji, kształtowaniu pozytywnego wizerunku miasta i sieci współpracy oraz o rynku pracy i przyciąganiu talentów.


 

 

 

Diagnoza potencjału gospodarczego aglomeracji warszawskiej, w celu wytypowania kluczowych obszarów lokalnej gospodarki, najbardziej perspektywicznych w horyzoncie czasowym do 2040 roku

zdjęcie przestrzeni warsztatowej
Zobacz galerię (3 zdjęć)
zdjęcie przestrzeni warsztatowej
zdjęcie przestrzeni warsztatowej

Załączniki: