Krótkotrwałe udostępnianie lokali użytkowych

Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub inne podmioty prawne zainteresowane realizacją ciekawego projektu, który nie wymaga długotrwałego wynajmowania lokali, mogą zwrócić się do Urzędu dzielnicy (lub Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami) z wnioskiem o krótkotrwałe udostępnienie miejskiego lokalu na swoje działania zarówno komercyjne, jak i o charakterze niezarobkowym, takie jak np. wystawa, sesja fotograficzna, happening, zbiórka darów.  
Lokal użytkowy w atrakcyjnej lokalizacji, który w danej chwili, z różnych powodów nie jest używany np. trwają procedury przygotowawcze do konkursu lub sprzedaży, może zostać udostępniony na kilka godzin, maksymalnie do miesiąca, a w przypadku korzystania cyklicznego (np. w każdy poniedziałek) – do trzech miesięcy.  .
Wysokość opłat ustalają zarządy dzielnic lub osoby przez nie upoważnione (ZGN-y).
Akty prawne dotyczące zasad krótkotrwałego najmu:

  1. Zarządzenie Nr 6056/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 maja 2014 r. W sprawie w sprawie zasad krótkotrwałego udostępniania lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych.

Załączniki: