Living Lab - Miejskie Innowacje

Living Lab – Miejskie innowacje to inicjowana i rozwijana przez zespół Wydziału Wsparcia Innowacji BRG formuła pracy skoncentrowana na zrozumieniu potrzeb użytkowników usług publicznych, wykorzystująca badania empirycznie i testy oraz metody kreatywnego generowania rozwiązań przy aktywnym udziale różnych uczestników życia miejskiego.

"Wprowadzamy zmiany, tworząc bezpieczną przestrzeń, w której urzędnicy, mieszkańcy, naukowcy, przedsiębiorcy mogą formułować i testować pomysły, uczyć się na ich podstawie, tworzyć wartościowe rozwiązania dla wyzwań miasta. (LivingLab – Miejskie innowacje – koncepcja dla Urzędu m.st. Warszawy)"

"Living Laby są zarówno organizacjami zorientowanymi na praktykę, które ułatwiają i wspierają innowacje oparte na współpracy, jak również ekosystemami, w których można badać i poddawać eksperymentom procesy innowacji oraz opracowywać i rozwijać nowe rozwiązania. (ENoLL – Europejska sieć Living Labów)"

Living Lab – Miejskie innowacje to inicjowana i rozwijana przez zespół Wydziału Wsparcia Innowacji BRG formuła pracy skoncentrowana na zrozumieniu potrzeb użytkowników usług publicznych, wykorzystująca badania empirycznie i testy oraz metody kreatywnego generowania rozwiązań przy aktywnym udziale różnych uczestników życia miejskiego.

Istotną każdego labu jest eksperymentalny model jego działania, który dzięki uczeniu się z projektu na projekt, umożliwia mu elastyczne dostosowanie się do zmian sytuacji. Dokładna misja, cele, działania i wskaźniki funkcjonowania warszawskiego LivingLabu – Miejskie Innowacje ukształtują się z czasem, po realizacji pierwszych projektów.
Dlatego  Living Lab – Miejskie innowacje jest zarówno projektem jak i narzędziem/metodą stosowaną do realizacji innych projektów.

Zapraszamy do współtworzenia!

Kontakt: livinglab@um.warszawa.pl