Handel i targowiska

W stolicy jest około 64 bazary i targowiska jednodniowych oraz ponad 300 miejsc handlowych. Część z nich działa od ponad kilkudziesięciu lat i mimo szybko rosnącej liczby dużych centrów handlowych wciąż cieszy się ogromną popularnością. Badania przeprowadzone w latach ubiegłych wykazały, że większość badanych warszawiaków regularnie robi na targowiskach swoje codzienne zakupy. Wyniki ankiety z 2014 r. wskazały zaś, że poza targowiskami stałymi dużym zainteresowaniem cieszą się targowiska jednodniowe, targi zdrowej żywności i targi gastronomiczne.

Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanym serwisem internetowym skierowanym zarówno dla kupców jak i kupujących, który zawiera m.in.: mapę Warszawy z wykazem lokalizacji stanowisk handlowych i targowisk, ważne dla kupców informacje o opłatach, ewentualnych formalnościach, a także szczegółowe wykazy miejsc handlowych na targowiskach stałych, jednodniowych, specjalnie wyznaczonych miejscach do handlu obwoźnego oraz targów gastronomicznych i stoisk mobilnej gastronomii.

Ponadto na stronie internetowej zamieszczone zostały informacje na temat toczących się modernizacji oraz koncepcji urbanistycznych przebudowy popularnych warszawskich targowisk.

Wszystkim polecamy artykuł dotyczący historii największych bazarów stolicy z fotofelietonem oraz wyniki badań prezentujące opinie Warszawiaków.

Zgodnie z uchwałą nr XIII/387/2015 Rady m.st. Warszawy z 15 października 2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności stawek opłaty targowej, od 1 stycznia 2016 r. na terenie m.st. Warszawy nie pobiera się opłaty targowej.