Wawa Share - współdzielenie w Mieście

Formularz zgłoszeniowy udziału w Projekcie „WawaShare - współdzielenie w Mieście” realizowanym przez Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy (BRG).

Uczestnik konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem oraz do wyrażenia

Dokument otworzy się w nowym oknie przeglądarki

zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przystępując do Projektu Uczestnik akceptuje postanowienia Regulaminu i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Projekcie.

Pobierz i wypełnij formularz, a następnie wyślij do nas na adres ekonomia.wspoldzielenia@um.warszawa.pl