Poznaj Warszawski Food Lab

W ramach europejskiego projektu FOOD TRAILS, prowadzonego przez Urząd m.st. Warszawy, powstał Warszawski Food Lab. Za koncepcję i organizację Food Labu odpowiadają wspólnie Uniwersytet SWPS, Biuro Współpracy Międzynarodowej i Biuro Rozwoju Gospodarczego Urzędu m.st. Warszawy.

Warszawski Food Lab jest polem współpracy i grupą roboczą łączącą biznes, naukę, władzę publiczną i mieszkańców. Jego celem jest wypracowanie innowacyjnych rozwiązań w odpowiedzi na dogłębnie zbadane i precyzyjnie zdefiniowane wyzwania systemu żywnościowego Warszawy.

Dowiedz się więcej

FOOD TRAILS Żywność w miastach
Zespół Kim jesteśmy
Oryginalna metoda Co nas wyróżnia
Partnerzy Z kim współpracujemy
Działania Czym się zajmujemy?
Dołącz Działaj razem z nami
Projekty żywnościowe Polityki i projekty żywnościowe w Polsce i na świecie
Publikacje Przeczytaj polecane przez nas publikacje

Ta strona powstała w ramach projektu „Food Trails. Wspieranie tworzenia miejskich polityk żywnościowych zgodnie z inicjatywą FOOD2030” („Building pathways towards FOOD 2030-led urban food policies – FOOD TRAILS”), który otrzymał dofinansowanie z programu ramowego Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji „Horyzont 2020” na podstawie umowy nr 101000812. Za treść tej strony odpowiada wyłącznie Miasto Stołeczne Warszawa. Komisja Europejska i Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych nie ponoszą odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji zawartych na stronie.