Co, jak, gdzie? – zakładanie firmy

Zakładanie firmy przebiegnie sprawnie, gdy będziesz do tego przygotowany i przed wypełnieniem dokumentów (etapem formalności), rozważysz kilka istotnych kwestii.

Już wiesz, że chcesz założyć firmę. Zanim ją jednak zarejestrujesz, musisz podjąć kilka decyzji.

Baner 3 kroki 1 przygotowanie 2 rejestracja 3 po uzyskaniu wszystkich danych

Firmę będziesz prowadził sam czy ze wspólnikami?

Sprowadza się to do określenia formy organizacyjno-prawnej: czy będzie to jednoosobowa działalność gospodarcza, czy spółka.

 

Czym będziesz się zajmował?

Gdy już wiesz w czym będziesz się specjalizować, a co będzie drugoplanową działalnością, dopasuj kody zawarte w PKD (Polska Klasyfikacja Działalności – spis czynności, jakie może wykonywać przedsiębiorstwo). Przyda Ci się to przy wypełnianiu wniosku o zarejestrowanie firmy. Kody PKD znajdziesz tutaj.

 

Jak będzie nazywać się Twoja firma?

We wniosku o wpis do CEIDG musisz wpisać nazwę swojej firmy. W przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej musi obejmować Twoje imię i nazwisko.

 

Gdzie będzie mieściła się siedziba Twojej firmy?

Przy rejestracji działalności zostaniesz poproszony o podanie we wniosku tej informacji. Siedzibą firmy może być lokal własny, wynajęty lub użyczony, musisz jednak posiadać tytuł prawny do takiego lokalu w postaci aktu własności, umowy najmu lub użyczenia.

 

Jaką formę opodatkowania wybierzesz?

Możliwe są cztery formy opodatkowania, a decyzja w tej sprawie jest istotna, ponieważ wpływa na wysokość przyszłego podatku, który będziesz płacić, jak i na rodzaj oraz zakres prowadzonych ewidencji księgowych. Więcej o formach opodatkowania dowiesz się z naszego artykułu. Na tym etapie rozważ także, czy firma będzie płatnikiem VAT.

 

Kto będzie prowadził dokumentację finansową firmy?

W formularzu CEIDG-1 musisz wskazać, kto zajmie się księgowością Twojej firmy, czy będzie to biuro księgowe (i jakie), czy też będziesz prowadził ją samodzielnie.

 

Kiedy ruszy Twoja firma?

We wniosku trzeba podać datę rozpoczęcia działalności, jednak nie musi być data złożenia wniosku, może być późniejsza (ważne: jest to data, która nakłada na Ciebie jako przedsiębiorcę obowiązek ubezpieczeń – od tego momentu ZUS zacznie naliczać składki).

 

Sprawdź, czy będziesz potrzebował zezwolenia, licencji lub koncesji

Niektóre rodzaje działalności wiążą się z obowiązkiem uzyskaniu koncesji lub zezwolenia. Spis tych działalności znajdziesz tutaj

Z takim pakietem informacji możesz przystąpić do wypełniania wniosku CEIDG-1 (w przypadku spółek prawa handlowego wymagana jest rejestracja w KRS). 

Baner 3 kroki 1 przygotowanie 2 rejestracja 3 po uzyskaniu wszystkich danych

Wniosek o wpis do CEIDG

Jeśli chcesz zarejestrować firmę w Warszawie, możesz zrobić to online, udać się do wybranego Urzędu dzielnicy lub przyjść do Punktu Informacyjnego w Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Szczegółowe informacje znajdziesz w artykule.

 

Wizyta w Urzędzie Skarbowym

Jeśli posiadasz już NIP, to Twój osobisty numer stanie się numerem firmy w momencie jej zarejestrowania. Jeśli nie miałeś nadanego NIP-u, to w przypadku jednoosobowej działalności zostanie nadany w ramach wniosku CEIDG-1. Gdy zdecydowałeś się być podatnikiem VAT, konieczne jest wypełnienie formularza VAT-R i złożenie go w urzędzie właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

 

Wizyta w ZUS

Nowy formularz CEIDG-1 zgłosi Cię do ZUS-u jako płatnika składek, jednak musisz dostarczyć na własną rękę wypełnione druki ZUA, na których zgłosisz do ubezpieczenia siebie i współpracowników. Zgłoszenia możesz dokonać online, jednak musisz posiadać kwalifikowany e-podpis. To już ostatnia prosta do rozpoczęcia działalności pełną parą. 

Baner 3 kroki 1 przygotowanie 2 rejestracja 3 po uzyskaniu wszystkich danych

Konto bankowe

Do otworzenia firmowego rachunku bankowego potrzebne są: dowód osobisty, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o nr REGON, pieczątka firmowa.

 

Pieczęć firmowa

Nie jest obowiązkowa, ale przydaje się przy wystawianiu faktur, wizytach w urzędach, zawieraniu umów. Powinny znaleźć się na niej następujące dane: pełna nazwa firmy (zgodna z podaną w ewidencji gospodarczej), imię i nazwisko właściciela firmy, adres siedziby, NIP, REGON.

 

Zezwolenia i koncesje

Po zarejestrowaniu działalności możesz ubiegać się o zezwolenia i koncesje. Koncesji udziela minister właściwy ze względu na rodzaj działalności, jedynie w przypadku własnej telewizji lub radia zwróć się do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. W przypadku zezwoleń należy uzyskać wpis do Rejestru Działalności Regulowanej.   Jeśli potrzebujesz wsparcia przy zakładaniu firmy – pomocy w wypełnieniu wniosku – możesz liczyć na konsultantów z Centrum Przedsiębiorczości Smolna

Doradztwo indywidualne #Academy_Smolna

Urząd m.st. Warszawy z radością informuje, że w tym roku realizowana będzie kolejna edycja programu doradczego Academy_Smolna#2021! Na zainteresowanych czekają konsultacje prawne, księgowe i biznesowe również w prostej i przyjemnej wersji online, bo wiemy, że czas w biznesie ma znaczenie!

Wykorzystaj pojawiające się możliwości na rozwój swojej firmy bez wychodzenia z domu! Nie zwlekaj też z zapisami! – miejsca znikają bardzo szybko, więc już dziś umów się na najbliższy termin.

Program Academy_Smolna to trwała i systemowa oferta Centrum Przedsiębiorczości Smolna. Edycja 2021 realizowana jest przez Startup Academy.

W ramach programu od marca do grudnia 2021 roku zrealizowane zostanie 680 godzin konsultacji z ekspertami. Osoby zainteresowane założeniem własnej działalności oraz początkujący przedsiębiorcy zainteresowani rozwojem firmy mogą skorzystać z bezpłatnej oferty indywidualnego doradztwa z ekspertami Startup Academy tj. Michał Misztal, Paulina Ślisz-Sandecka, Jędrzej Kozioł, Aleksandra Nowak-Grombka, Konrad Kaczmarczyk, Dominika Kolmaga, Łukasz Siemieniuk, Justyna Ratajczak, Mariusz Turski, Jacek Aleksandrowicz i Tomasz Karwowski.

Uwaga: Każdy uczestnik może skorzystać maksymalnie z 2 godz. doradztwa danego rodzaju.

 

Jak zapisać się na spotkanie z doradcą:

  1. Kliknij formularz zgłoszeniowy i zapisz się do #Academy_Smolna

  2. Wybierz rodzaj doradztwa, z którego chcesz skorzystać

  3. Wybierz dostępny termin, który chcesz zarezerwować

  4. Wpisz swoje dane oraz zostaw notatkę, w której w kilku słowach napisz jakie kwestie chcesz omówić w czasie spotkania.

  5. Zatwierdź – w odpowiedzi otrzymasz od nas maila z potwierdzeniem rezerwacji oraz linkiem, pod którym odbędzie się spotkanie online. Dzień przed konsultacjami otrzymasz od nas przypomnienie. Pamiętaj! Jeśli nie możesz się pojawić – anuluj rezerwację – w otrzymanym mailu będzie odpowiedni odnośnik do tego celu, a jeśli nie możesz odszukać maila napisz na kontakt@startupacademy.pl

Jeśli potrzebujesz wsparcia i szukasz odpowiedzi na pytania dotyczące Twojego biznesu, to doradztwo w #Academy_Smolna#2021 jest właśnie dla Ciebie. Porozmawiaj z doświadczonym mentorem lub doradcą i zadaj najważniejsze pytania dla Twojego biznesu!

Program Academy_Smolna#2021 finansowany jest z budżetu m.st. Warszawy.