Akty prawne regulujące handel w Warszawie

  1. Zarządzenie nr 1013/2020 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 7 sierpnia 2020 r. w sprawie prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy
  2. Zarządzenie nr 1765/2011 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie określenia wykazów miejsc wyznaczonych do prowadzenia handlu obwoźnego na terenie m.st. Warszawy
  3. Uchwała nr LXIV/2109/2022 Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na terenie m.st. Warszawy oraz uchwalenia regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonych miejscach.
  4. Zarządzenie nr 5791/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 kwietnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych zwanych „targami gastronomicznymi” w parkach, skwerach i zieleńcach usytuowanych poza pasem drogi  
  5. Zarządzenie nr 5848/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie zasad prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m.st. Warszawy 
  6. Zarządzenie nr 5915/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 5 maja 2015 r.  w sprawie określenia wykazu wydzielonych obszarów do prowadzenia imprez gastronomiczno-plenerowych zwanych „targami gastronomicznymi” w parkach, skwerach i zieleńcach usytuowanych poza pasem drogi  
  7. Zarządzenie nr 5979/2014 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie określenia wykazu wydzielonych obszarów do prowadzenia obwoźnej działalności gastronomicznej ze stoisk mobilnych w parkach i skwerach na terenie m.st. Warszawy