null

Zapytanie ofertowe - Przygotowanie merytoryczne, organizacyjne i promocyjne cyklu 4 spotkań o charakterze warsztatowym, poświęconych tematyce inwestycyjnej w kontekście rozwoju m.st. Warszawy.

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przedmiotem zapytania jest przygotowanie merytoryczne, organizacyjne i promocyjne cyklu 4 spotkań o charakterze warsztatowym, poświęconych tematyce inwestycyjnej w kontekście rozwoju m.st. Warszawy. Grupą docelową inicjatywy są przedstawiciele świata biznesu, jednostek naukowych, organizacji branżowych, agencji nieruchomości oraz rynku pracy, a także niezależni specjaliści. Spotkania mają na celu wypracowanie, poprzez otwarty dialog z uczestnikami, rozwiązań systemowych, które mogą stać się w przyszłości częścią programów rozwoju miasta oraz stanowić wskazówki dla inicjatyw podejmowanych przez miejskie jednostki. Jednocześnie, projekt stanowić będzie otwartą platformę wymiany doświadczeń oraz informacji na temat planowanych kierunków działań, zarówno w odniesieniu do administracji samorządowej, jak i sektora prywatnego. Termin składania ofert:8 sierpnia 2019r. do godziny 23:59 Szczegóły zapytania oraz załączniki: