null

Zapytanie ofertowe: opracowanie modelu (instrukcji) programowania inwestycji publicznych na obszarach rewitalizowanych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie modelu (instrukcji) procesu programowania inwestycji publicznych na obszarach rewitalizowanych, pozwalającej na odpowiednie przygotowanie się do stworzenia pełnej i całościowej koncepcji inwestycji. Wykonawca weźmie pod uwagę doświadczenie m.st. Warszawy w zakresie projektowania procesu inwestycyjnego CKNP oraz planowanych inwestycji (m.in. Inżynierska 6, Młyn Michla). Analiza powinna zostać wykonana na podstawie danych zastanych (lista dokumentów stanowi Załącznik nr 4 do Zapytania Ofertowego) oraz doświadczeń i najlepszej wiedzy Wykonawcy.

Termin składania ofert: do 10 lipca do godziny 12:00 Szczegóły zapytania oraz załączniki: