null

Zapytanie ofertowe na realizację spotkań sieciujących Net_Smolna#2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Na zdjęciu widać osoby uczestniczące w prelekcji/warsztatach, prowadzonych przez prelegenta. Uczestnicy siedzą, prelegent stoi. Całość ma miejsce w salce konferencyjnej.

Biuro Rozwoju Gospodarczego m.st. Warszawy zaprasza do składania ofert na realizację cyklu spotkań sieciujących pod nazwą: NET_SMOLNA#2022.

Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie cyklu bezpłatnych spotkań sieciujących dla przedsiębiorców sektora MŚP z Warszawy i okolic pod nazwą: Net_Smolna#2022 oraz  profesjonalnych warsztatów biznesowych.

Celem spotkań sieciujących będzie możliwość zdobycia cennej wiedzy oraz poszerzenie horyzontów o doświadczenia innych, pozwalające niejednokrotnie spojrzeć na nowo na problemy w biznesie, z którymi zmagają się dzisiejsi przedsiębiorcy. Podczas spotkań będzie można rozwinąć kompetencje w kontekście prowadzonej działalności, poznać innych uczestników, wymienić się doświadczeniami oraz nawiązać kontakty biznesowe. Tematy warsztatów powinny skupiać się wokół przedsiębiorczości i rozwoju kompetencji prowadzenia firmy oraz stawiać duży nacisk na pracę interaktywną z uczestnikami projektu. Spotkania i warsztaty powinny uwzględniać potrzeby przedsiębiorców wynikające z obiektywnej sytuacji społeczno-gospodarczej, w tym trendów rozwojowych.

 

Spotkania sieciujące będą odbywały się stacjonarnie w siedzibie Centrum Przedsiębiorczości Smolna przy ul. Smolna 4 w Warszawie. Zamawiający przewiduje możliwość przeprowadzenia części zajęć w wybranych dzielnicach m.st. Warszawy. Jednakże w sytuacji pogorszenia sytuacji sanitarno-epidemiologicznej w kraju, oferent winien będzie dostosować sposób realizacji spotkań ze stacjonarnych na spotkania online.

Termin zgłaszania ofert: do 5 sierpnia 2022r. do godz. 16:00

Szczegóły zapytania oraz załączniki: