null

Weź udział w #7 „Przeglądzie Technologicznym”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Niebieski baner z grafiką miasta. Tekst na banerze: Stwórzmy innowacyjne miasto przyszłości! 7 Przegląd Technologiczny pod hasłem: Ekonomia współdzielenia. Wydarzenie online. Po prawej stronie logotypy m.st. Warszawy i partnerów: Fundacji Venture Cafe Warsaw i Unii Metropolii Polskich.

Ekonomia współdzielenia - tematem  #7 „Przeglądu Technologicznego”. Spotkanie odbędzie się 17 czerwca 2021 r.  

Czym są „Przeglądy Technologiczne”?

„Przeglądy Technologiczne” to cykl otwartych spotkań, których organizatorem jest m.st. Warszawa. Stanowią  platformę dialogu między środowiskiem innowacyjnych podmiotów a samorządem. Są okazją do wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych pomysłów oraz dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w mieście . Podczas spotkań firmy prezentują innowacyjne technologicznie rozwiązania reprezentantom Urzędu m.st. Warszawy oraz przedstawicielom Instytucji Otoczenia Biznesu, instytucji naukowych, korporacji i małego biznesu. 

#7 „Przegląd Technologiczny” odbędzie się 17 czerwca 2021 r. w godzinach 10:00-12:30 na platformie on-line. Każdy prelegent przez  10 minut  będzie przedstawiał swoje rozwiązanie, a potem przez 5 minut odpowiadał na pytania. Po zakończeniu prezentacji, wszystkich uczestników zapraszamy na networking w sieci. 

Ekonomia współdzielenia

#7 „Przegląd Technologiczny” będzie poświęcony przeglądowi inicjatyw, które wpisują się w ideę „sharing city” (miasta współdzielonego), sprzyjają racjonalnemu gospodarowaniu zasobami i przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miasta w duchu ekologicznym i „less waste” (mniej śmieci, mniej marnowania). Jego celem jest przybliżenie dostępnych na rynku rozwiązań, które wykorzystują ideę współdzielenia i usprawniają funkcjonowanie miast, podnosząc w ten sposób  jakość życia ich mieszkańców. 

Prezentowane rozwiązania mogą obejmować następujące obszary współdzielenia w miastach:
•    mobilność 
•    przestrzenie 
•    usługi
•    towary (w tym żywność)
•    energia 
•    zasoby ekonomiczne 
•    zasoby wiedzy 

Jak wziąć udział w #7 „Przeglądzie Technologicznym”?

Dla prezentujących: 

•    Do udziału w „Przeglądzie Technologicznym” zapraszamy - w roli prezentujących – firmy, które chciałyby zaproponować  swoje rozwiązania technologiczne dla miast. 
•    Zgłoszenie udziału prosimy przesłać elektronicznie za pośrednictwem formularza on-line do dnia 12czerwca 2021 r. W formularzu prosimy o krótki opis Państwa inicjatywy. 
•    Liczba miejsc ograniczona (6-8 prezentujących).

Dla słuchaczy: 

•    Zgłoszenie udziału prosimy przesłać elektronicznie za pośrednictwem formularza on-line do dnia 15 czerwca 2021 r.

Formuarz do rejestarcji na wydarzenie

Wydarzenie wpisuje się w cele „Programu generujemy innowacje” realizując cel 4.2. „Strategii #Warszawa2030”.

Partnerami wydarzenia są:
Unia Metropolii Polskich
Fundacja Venture Cafe Warsaw i District Hall

Kontakt:
Wydział Wsparcia Innowacji
Biuro Rozwoju Gospodarczego
Urząd m.st. Warszawy
ddobrzynska@um.warszawa.pl
+48224433491