null

Koronawirus - jak Warszawa wspiera przedsiębiorców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kolorowa grafika "Warszawa Wspiera Przedsiębiorców" z rysunkowymi postaciami

Zdając sobie sprawę z trudnej sytuacji w jakiej znaleźli się przedsiębiorcy i uwzględniając możliwości warszawskiego samorządu, m.st. Warszawa już w marcu 2020 r. wprowadziło program #Warszawa Pomaga Przedsiębiorcom - pakiet pomocowy dla stołecznych przedsiębiorców.

Wprowadziliśmy szereg rozwiązań, które miały ułatwić lokalnym przedsiębiorcom przetrwanie stanu epidemii, ale również pomóc rozwijać się stosownie do możliwości. Pakiet obejmuje głównie wsparcie dla firm, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych spowodowanych epidemią. W programie uwzględniono wsparcie dla najemców, dzierżawców i podatników w zakresie:

- obniżek czynszów w miejskich lokalach użytkowych (za najem),

- obniżek za zajęcie pasa drogi (np. pod ogródek gastronomiczny, kiosk czy inny obiekt),

- obniżek czynszów za najem i dzierżawę nieruchomości,

- ulg w płatności podatków lokalnych.

Pakiet był poszerzany o kolejne elementy wsparcia dostosowane do potrzeb stołecznych firm. Wraz z przedłużającą się pandemią odstąpiono od waloryzacji czynszów w miejskich lokalach użytkowych i wydłużono okres obowiązywania obniżek z tytułu ich najmu. Wprowadzono niższe stawki za zajęcie pasa drogowego dla osób prowadzących działalność gospodarczą (do 75% np. za ustawienie ogródka kawiarnianego), wydłużono czas na wniesienie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych czy uruchomiono merytoryczne programy doradczo-szkoleniowe i akceleracyjne.

Miejskie spółki jak np. Metro Warszawskie wprowadziło szereg zwolnień i odroczeń płatności w zw. ze zmniejszeniem ruchu pasażerskiego zarówno dla dzierżawców jak i najemców lokali, najemców powierzchni pod bankomaty, biletomaty, czy powierzchni reklamowych w Metrze.

W ramach działań pomocowych dla przedsiębiorców staramy się, aby również nasza oferta informacyjno-doradcza uwzględniała aktualne potrzeby firm, w tym np. możliwości dalszego funkcjonowania na rynku i dostosowania się do dynamicznej sytuacji gospodarczej. Przedsiębiorcy mogą korzystać z bezpłatnego doradztwa księgowego, biznesowego i prawnego, tak potrzebnego zwłaszcza w czasie kryzysu i niepewności.

Nieustanie prowadzimy punkt informacyjny w ramach miejskiego Centrum Przedsiębiorczości Smolna, w którym można uzyskać informacje z zakresu zakładania i rozwoju biznesu ale też dotyczące aktywności pomocowej innych instytucji i finansowania.

Miasto st. Warszawa jako współzałożyciel Warszawskiej Organizacji Turystycznej zwiększyło swoją składkę członkowską, co pozwoliło na zwolnienie przedsiębiorców zrzeszonych w stowarzyszeniu z płatności składki członkowskiej w 2021.

Miasto włącza się również w promowanie inicjatyw ułatwiających lokalną aktywność jak np. kupowanie żywności na wynos (akcja #KupujNaWynos https://tiny.pl/9rln7)

Poszczególne dzielnice (pozostające w strukturze m.st. Warszawy) podejmują cenne inicjatywy wspierające lokalnych przedsiębiorców, opracowują mapy lokalnych firm, czy portale promujące usługi blisko domu.

Wedle danych z monitoringu pakietu pomocowego Urząd Pracy m.st. Warszawy (dane na koniec października 2021 r.) wypłacił 1 332 369 137,41 zł wsparcia dla przedsiębiorców w ramach Tarczy Antykryzysowej.

Prawie 4 tys. najemców miejskich lokali użytkowych otrzymało obniżki na kwotę ponad 71 mln złotych. Szacujemy, że na skutek odstąpienia od waloryzacji czynszów najemcy miejskich lokali użytkowych zapłacą ogółem mniej o nawet 5 mln zł. Obniżki czynszów dzierżawnych i udzielone ulgi w spłacie należności to kolejne ponad 31 mln zł.

Sytuacja wygląda stosunkowo stabilnie, szczególnie na stołecznych ulicach, gdzie przedsiębiorczość widać na każdym rogu. Przedsiębiorcy nauczyli się funkcjonować w nowej rzeczywistości, a jako warszawski samorząd dołożyliśmy wszelkich starań by pomóc im w przetrwaniu tej niezwykle trudnej sytuacji z którą mierzymy się już ponad półtora roku.

Niemniej jednak stale monitorujemy sytuację i dopuszczamy kolejne działania, które będą uzupełniać miejski program pomocowy dla przedsiębiorców. W ramach Strategii Rozwoju Warszawy do 2030 r. pracujemy nad projektami, które wzmocnią działalność informacyjną, sieciującą i doradczą również na poziomie poszczególnych dzielnic. Chcemy jeszcze bardziej wsłuchiwać się w głos przedsiębiorców aby ich lokalna aktywność rozwijała się, ale też inspirowała innych młodych i potencjalnych przedsiębiorców.

Więcej szczegółowych informacji znajdą Państwo na 19115.