null

System Wczesnego Ostrzegania - czyli wsparcie dla firm z trudnościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ruszył nabór do projektu pn. "System Wczesnego Ostrzegania". Celem projektu jest wdrożenie systemu wczesnego ostrzegania dla przedsiębiorców, którzy doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej. Chcemy wspierać firmy na wczesnym etapie problemów, kiedy można je jeszcze rozwiązać poprzez narzędzia pozafinansowe, tj. szkolenia, wsparcie doradcze i mentoringowe.

Termin zgłoszeń

Nabór do projektu ma miejsce w dniach 27 lipca 2022 od godziny 12.00 do 5 września 2022, do godziny 12.00.

Przedsiębiorcy w trudnościach

Wsparcie przeznaczone jest dla przedsiębiorców w okresowych trudnościach, czyli małych lub średnich przedsiębiorców, którzy w wyniku czynników zewnętrznych lub wewnętrznych utracili sprawność prowadzenia działalności gospodarczej, lub w opinii których ryzyko spowolnienia ich rozwoju społecznego i gospodarczego w przyszłości jest co najmniej wysokie. Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach to podmioty, które doświadczają trudności finansowych i pozafinansowych w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać firmy, które doświadczyły:

  • spadku sprzedaży towarów lub usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu, z wyłączeniem sezonowych zmian, wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (ogrodnictwo, budownictwo itp.);
  • istotnych zmian kadrowych mających wpływ na prowadzoną działalność gospodarczą (np. odpływ kluczowego personelu) w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
  • niezależnych od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności istotnych zmian prawnych lub technologicznych w branży (takich jak np. cyfryzacja przemysłu), wymuszających konieczność zmian w organizacji firmy lub jej przebranżowienia;

lub

  •  z przeprowadzonej autodiagnozy wynikać będzie, że przedsiębiorca spełnia definicję Przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Ponadto konieczne jest spełnienie kryteriów formalnych:

  • siedziba przedsiębiorstwa na terenie Polski,
  • określona wielkość przedsiębiorstwa: mikro, małe lub średnie, 
  • działalność zarejestrowana minimum 12 miesięcy przez dniem rozpoczęcia naboru.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

PARP oferuje możliwość zdiagnozowania przyczyn pojawiających się trudności, wsparcie szkoleniowe, doradcze i mentoringowe dopasowane do indywidualnych potrzeb przedsiębiorstwa. Usługi realizowane w projekcie wynikać będą z przeprowadzonej dogłębnej analizy kondycji przedsiębiorstwa.

Kwota dofinansowania

Maksymalna wysokość wsparcia to 18 500 zł netto, które możesz przeznaczyć na wybrane przez siebie usługi rozwojowe: szkolenia, doradztwo lub mentoring. Dodatkowo PARP pokrywa koszt przeprowadzenia diagnozy kondycji przedsiębiorstwa.

Dowiedz się więcej i weź udział w projekcie!