null

State of Warsaw IT

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Okładka raportu: State of Warsaw IT. Raport na temat Sektora Informatycznego w m.st. Warszawie. Grafika Pałacu Kultury i Nauki i Syrenka Zakochaj się w Warszawie.
Report Cover: State of Warsaw IT. Report on the IT Sector in the Capital City Of Warsaw. Graphics of the Palace of Culture and Science Mermaid Fall in Love with Warsaw.