null

Sprzedaż lokali

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Sprzedaż lokali użytkowych.
Lokale użytkowe mogą być sprzedawane w trybie przetargu.
Przetargi na zbywanie lokali użytkowych przeprowadzają Zarządy poszczególnych Dzielnic. Ogłoszenia o przetargach podawane są do wiadomości publicznej na stronach internetowych dzielnic oraz w prasie lokalnej.
Do sprzedaży mogą być przeznaczone lokale użytkowe usytuowane w nieruchomościach, w których istnieje wspólnota mieszkaniowa.
Nie sprzedaje się lokali usytuowanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków.

Sprzedaż garaży.
Garaże mogą być sprzedawane na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym oraz w trybie przetargu.
Przetargi na zbywanie garaży przeprowadzają Zarządy poszczególnych Dzielnic a ogłoszenia o przetargach podawane są do wiadomości publicznej na stronach internetowych dzielnic oraz w prasie lokalnej.
Aby garaż mógł być przeznaczony do sprzedaży na rzecz najemcy musi spełnić kryterium dotyczące „stażu” najmu, który wynosi nie mniej niż 3 lata.
Zbycie lokalu na rzecz najemcy następuje za cenę nie niższą niż jej aktualna wartość, określona przez rzeczoznawcę majątkowego.
Do sprzedaży mogą być przeznaczone garaże usytuowane w nieruchomościach, w których istnieje wspólnota mieszkaniowa.
Nie sprzedaje się garaży usytuowanych w budynkach wpisanych do rejestru zabytków.

Szczegółowa procedura sprzedaży lokali użytkowych i garaży opisana jest w Zarządzeniu Nr 143/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży lokali użytkowych i garaży w budynkach wielolokalowych.
Akty prawne dotyczące zasad sprzedaży lokali użytkowych i garaży:

  1. Uchwała Nr XXXIII/807/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 roku w sprawie sprzedaży lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych
  2. Uchwała Nr XXXIII/808/2016 Rady m.st. Warszawy z dnia 25 sierpnia 2016 roku  w sprawie sprzedaży garaży w budynkach wielolokalowych.
  1. Zarządzenie Nr 143/2017 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 2 lutego 2017 roku w sprawie sprzedaży lokali użytkowych i garaży w budynkach wielolokalowych.