null

Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego

Drukuj otwiera się w nowej karcie

13 kwietnia 2022 r. na stronie internetowej miasta: https://biznes.um.warszawa.pl/ umieszczono zapytanie ofertowe w przedmiocie zamówienia polegającym na :

  • przygotowaniu raportu z rekomendacjami dotyczącymi zakładki WawaShare – współdzielenie w mieście
  • zbadaniu potrzeb użytkowników końcowych metodą UX (user experience).
  • opracowaniu, w oparciu o wyniki badania, prototypu nowej platformy sharingowej,

Złożone oferty nie spełniły wymogów formalnych. Zamawiający podjął decyzję o rozstrzygnięciu postępowania bez wyłonienia oferty.