null

Przeglądy Technologiczne

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika pod hasłem Stwórzmy Miasto Przyszłości pokazująca elementy składające się na miasto tj. domy, samochody, ludzie, drzewa

Przeglądy Technologiczne to cykl spotkań organizowanych przez m.st. Warszawę, których celem jest prezentacja przez firmy innowacyjnych i technologicznych rozwiązań reprezentantom Urzędu m.st. Warszawy i pozostałym uczestnikom: przedstawicielom instytucji, organizacji, funduszy inwestycyjnych, korporacji i startupów.

Spotkania stanowią ważne forum dialogu między środowiskiem innowacyjnych podmiotów, a samorządem i są okazją do wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych pomysłów i prototypów, dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w przestrzeni miasta. 

Zdobyta podczas spotkań wiedza i kontakty mają wymiar edukacyjny, inspirujący oraz służą projektowaniu usług miasta na rzecz innowacyjnej przedsiębiorczości i wzmacniania miejskiego ekosystemu firm technologicznych. Spotkania mają na celu również zasygnalizowanie otwartości Urzędu na innowacyjne rozwiązania projektowane przez firmy. 

Prezentacja rozwiązań technologicznych jest dla innowatorów okazją do poszerzenia sieci kontaktów, nawiązania współpracy z samorządem i partnerami biznesowymi, a nawet pozyskania inwestorów. 

„Przeglądy Technologiczne” wpisują się w realizację celu 4.2. „Strategii #Warszawa2030” Generujemy innowacje

Zdjęcie przedstawicieli miasta przemawiających przed publicznością podczas "Przeglądu Technologicznego"
Zobacz galerię (10 zdjęć)
Zdjęcie przedstawicieli miasta przemawiających przed publicznością podczas "Przeglądu Technologicznego"
Zdjęcie rozwiązania technologicznego prezentowanego podczas wydarzenia.
Fragment grafiki otwierającej wydarzenie.
Prezentacja firmy przed publicznością.
Zdjęcie przedstawicieli miasta uczestniczących w wydarzeniu.
Prezentacja firmy przed publicznością.
Zdjęcie występujących przedstawicieli miasta.
Zdjęcie publiczności.
Prezentacja firmy przed publicznością.