null

Priorytetowe kierunki badań - warsztaty online

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Regionala Strategia Innowacji dla Mazowsza do 2030

Przedsiębiorco, jakie są Twoje oczekiwania w zakresie tworzonych projektów B+R?Pomóż nam zaktualizować Priorytetowe kierunki badań w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego! Weź udział w warsztatach!

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie realizowany jest cykl warsztatów dotyczących potrzeb i oczekiwań przedsiębiorców w zakresie wsparcia projektów B+R w czterech obszarach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego:

1. Bezpieczna żywność – zapewnianie wysokiej jakości produktów rolno-spożywczych, bezpiecznych dla konsumentów i dla środowiska, m.in. poprzez doskonalenie produktów i procesów związanych z ich wytwarzaniem, przetwarzaniem, przechowywaniem, dystrybucją i utylizacją,

2. Inteligentne systemy w przemyśle i infrastrukturze - rozwiązania technologiczne prowadzące do optymalizacji, automatyzacji, adaptacyjności lub autonomizacji oraz zapewniania bezpieczeństwa procesów (w tym m.in. Przemysł 4.0), w celu zwiększenia liczby innowacji przyczyniających się do usprawnienia funkcjonowania przedsiębiorstw i infrastruktury,

3. Nowoczesny ekosystem biznesowy - rozwiązaniach technologiczne, procesy oraz usługi instytucji otoczenia biznesu, które korzystnie wpływają na oddziaływania pomiędzy biznesem a jego otoczeniem (w tym m.in. rozwój gospodarki o obiegu zamkniętym) w celu poprawy warunków prowadzenia działalności gospodarczej i innowacyjnej, poprawy dostępu do kompleksowych usług wsparcia biznesu oraz zmniejszenia negatywnego wpływu działalności gospodarczej na środowisko,

4. Wysoka jakość życia - rozwiązania technologiczne i organizacyjne ukierunkowane na rozwój kapitału społecznego i ludzkiego, zapewnienie dostępu do zindywidualizowanej medycyny i profilaktyki chorób, włączenie społeczne, przeciwdziałanie negatywnym skutkom polaryzacji rozwojowej oraz wdrażanie innowacji społecznych w celu zwiększenia atrakcyjności województwa jako miejsca do życia i rozwoju mieszkańców.

W rezultacie powstanie dokument, w oparciu o który będzie przyznawane wsparcie w ramach Programu Regionalnego: Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027.

Chcesz mieć realny wpływ na wsparcie dotyczące działalności badawczo-rozwojowej w latach 2022-2027? Planujesz starać się o dofinansowanie prac B+R?

Weź udział w pasującym Ci terminie warsztatów:

  • 11.02, godz.12:00-15:00
  • 15.02, godz.13:00-16:00
  • 16.02, godz.13:00-16:00
  • 18.02, godz.13:00-16:00
  • 21.02, godz.13:00-16:00
  • 24.02, godz.13:00-16:00

 Zarejestruj się TUTAJ.

Informacje na temat Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza do 2030 roku dostępne są w formie broszury do pobrania pod adresem: https://innowacyjni.mazovia.pl/download/2370/

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny: 665 600 042 lub na adres mailowy: ris.mazowsze@swarmcheck.ai.

Więcej informacji.