null

Otwarty konkurs ofert na Miejski program akceleracyjny

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Prezydent m.st. Warszawy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 zadania publicznego z zakresu działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości oraz zaprasza do składania ofert. Udział w programie ma dawać wsparcie merytoryczne oraz ma być okazją do przedstawienia projektów/produktów inwestorom. Program ma wspierać postawy przedsiębiorcze oraz umacniać wiedzę, umiejętności oraz rozwijać talenty. Szczegóły konkursu oraz załączniki