null

Kurs "Projektanci Design Thinking"

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Banner inicjatywy "Projektanci Design Thinking". Fioletowe tło, po prawej stronie banneru, oddzielone od siebie kolorowymi, zielono-biało-fioletowymi trójkątami widnieją twarze osób zaangażowanych w przedsięwzięcie - mężczyzn i kobiet. Treść: Ukończ kurs on-line PFR Projektanci Design Thinking. Zapisz się: kursy.pfr.pl

Polski Fundusz Rozwoju zaprasza do udziału w kursie "Projektanci Design Thinking"!

Kurs „Projektanci Design Thinking” jest prowadzony on-line i przybliża metodykę projektowania oraz jej praktyczne wykorzystanie w organizacji. Program powstał na bazie doświadczeń oraz wiedzy merytorycznej ekspertów i ekspertek zajmujących się rozwojem innowacji w PFR. Metodyka design thinking odpowiada na obecne wyzwania organizacji i przynosi wiele korzyści na poziomie budowania przewag konkurencyjnych czy pobudzania kultury organizacyjnej opartej o innowacyjność. 

Na uczestników czekają praktyczne części, w których dostaną odpowiedzi na pytania:

  • Co to jest design thinking?
  • Jak krok po kroku przejść przez poszczególne etapy DT?
  • Jak dostosować design thinking do potrzeb organizacji?
  • Jak przeprowadzić proces?
  • Z jakich narzędzi można skorzystać w trakcie prac?

Więcej i ZapisyTutaj