null

Krótkotrwałe udostępnianie lokali użytkowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Osoby fizyczne, organizacje pozarządowe lub inne podmioty prawne zainteresowane realizacją ciekawego projektu, który nie wymaga długotrwałego wynajmowania lokali, mogą zwrócić się do Urzędu dzielnicy (lub Zakładu Gospodarowania Nieruchomościami) z wnioskiem o krótkotrwałe udostępnienie miejskiego lokalu na swoje działania zarówno komercyjne, jak i o charakterze niezarobkowym, takie jak np. wystawa, sesja fotograficzna, happening, zbiórka darów.  
Lokal użytkowy w atrakcyjnej lokalizacji, który w danej chwili, z różnych powodów nie jest używany np. trwają procedury przygotowawcze do konkursu lub sprzedaży, może zostać udostępniony na kilka godzin, maksymalnie do miesiąca, a w przypadku korzystania cyklicznego (np. w każdy poniedziałek) – do trzech miesięcy.  .
Wysokość opłat ustalają zarządy dzielnic lub osoby przez nie upoważnione (ZGN-y).
Akty prawne dotyczące zasad krótkotrwałego najmu:

  1. Zarządzenie Nr 6056/2014 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 23 maja 2014 r. W sprawie w sprawie zasad krótkotrwałego udostępniania lokali użytkowych w budynkach wielolokalowych.

Załączniki: