null

Średni koszyk cen w styczniu 2021 r.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W roku bieżącym, ogólny średni koszyk cen dla badanych targowisk był niższy od ubiegłorocznego o 3,39 zł (6,5%). Z kolei różnice w średnich koszykach cen dla poszczególnych targowisk kształtowały się następująco:

Tabela 1. Różnice w koszykach cen na przełomie lat 2020/2021 (brutto)
Targowisko 2020 2021 różnica różnica w %
Zieleniak 63,49 49,58 13,91 22%
Namysłowska 58,77 59,88 -1,11 -2%
Wałbrzyska 54,23 41,35 12,88 24%
Porajów 52,98 53,08 -0,10 -2%
Trocka 49,83 46,83 3,00 6%
Męcińska 48,54 40,77 7,77 16%
Rembielińska 47,67 48,83 1,16 2%
Grochowska 46,90 42,70 4,20 10%
Hale Mirowskie 46,60 59,88 -13,27 22%
średnia 52,11 49,21 2,90 6%

 

Wykres 1 różnice w koszykach cen na przełomie lat 2020/2021

  • W 2021 roku najdroższymi targowiskami są:
  • targowisko przy ul. Namysłowskiej, ze średnim koszykiem cen w wysokości 59.

W roku 2020 targowisko usytuowało się na 2 miejscu. Ceny wzrosły tu o 2% w stosunku do ubiegłorocznego koszyka.

  • targowisko przy Hali Mirowskiej, ze średnim koszykiem cen w wysokości 59,88 zł. Warto zwrócić uwagę, że w 2020 r. było targowiskiem o najniższym koszyku cen. Na przełomie roku 2020/2021 ceny produktów ujętych do opracowania koszyka wzrosły o 22%.
  • Białołęckie targowisko przy ul. Porajów, ze średnim koszykiem cen produktów w wysokości 53,08 zł znalazło się na 3 miejscu pod względem najwyższych cen w 2021 r. W porównaniu z rokiem ubiegłym nastąpił nieznaczny (2%) wzrost cen. Targowisko w roku 2020 usytuowało się na pozycji czwartej.
  • Najtańszym koszykiem cen w bieżącym roku jest targowisko przy ul. Męcińskiej 22 ze średnim koszykiem cen o wartości  40,77 zł. Ceny są tu niższe o 16% w stosunku do roku ubiegłego.

W podziale koszyka cen na poszczególne artykuły spożywcze dla wybranych targowisk, widoczny jest spadek cen owoców i warzyw w stosunku do roku ubiegłego, co przedstawia poniższa tabela i wykres:

Tabela 2. Różnica cen wybranych produktów
  Ziemniaki Ogórki Pomidory Marchew Mandarynki Banany Jabłka
2020 2,62 17,00 10,91 2,60 8,89 6,30 3,75
2021 1,26 8,78 6,47 1,96 6,25 4,50 2,26
różnica 1,36 8,22 4,44 0,67 2,64 1,80 1,49
różnica procentowa 52% 48% 41% 25% 29% 29% 39%

 

Najmniejsza różnica cen poszczególnych produktów,  pomiędzy najdroższym a najtańszym targowiskiem dotyczy ziemniaków – 0,03 zł. Największa różnica cenowa dotyczy pomidorów i wynosi 6,45 zł. Jedynie marchew jest droższa na najtańszym targowisku. Różnica wynosi 0,48 zł.

Tabela 3. Porównanie cen produktów z najdroższego i najtańszego targowiska
Lokalizacja targowiska Ziemniaki Ogórki Pomidory Marchew Mandarynki Banany Jabłka suma

Śródmieście

Hale Mirowskie,

pl. Mirowski

1,70 17,00 15,33 2,35 11,25 8,50 3,75 59,88

Praga-Północ

ul. Namysłowska

1,70 17,00 15,33 2,35 11,25 8,50 3,75 59,88

Praga-Południe

ul. Męcińska

1,67 10,80 8,88 2,83 7,63 5,33 3,63 40,77
różnica 0,03 6,20 6,45 -0,48 3,62 3,17 0,12 19,11

 

Wykres 3 Porównanie cen produktów z najdroższego i najtańszego targowiska

Podsumowując, należy zauważyć, że w roku bieżącym, różnica średnich koszyków cen pomiędzy najdroższymi a najtańszym targowiskiem, wynosi ponad 19 zł. Jednocześnie weryfikowane ceny na wybranych targowiskach są niższe od ubiegłorocznych, co spowodowało spadek średnich koszyków cen w stosunku do roku ubiegłego.