null

Konkurs na operatora programu akceleracyjnego Warsaw Booster ogłoszony!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie przedstawiające dyrektorkę koordynatorkę panią Karolinę Zdrodowską, która przemawia ze sceny przed publicznością na tle ekranu z napisem warsaw booster.

Prezydent m.st. Warszawy ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację miejskiego programu akceleracyjnego Warsaw Booster w latach 2024-2026.

Operatorem programu może zostać organizacja pozarządowa bądź inny podmiot, prowadzący działalność pożytku publicznego. Oczekujemy doświadczenia we wspieraniu przedsiębiorczości, w tym w prowadzeniu programów akceleracyjnych oraz zapewnienia wykwalifikowanej kadry. Organizacje zainteresowane współpracą z miastem mogą składać wnioski do dnia 21 grudnia 2024 r. do godz. 16.00. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://um.warszawa.pl/waw/ngo/-/zarzadzenie-1708-2023.  

Program ma zapewnić startupom kompleksową pomoc merytoryczną i doradczą, która pozwoli im zweryfikować i doprecyzować projekt biznesowy, zaistnieć na rynku, a także pozyskać kapitał na dalszy rozwój.

Program zakłada zaangażowanie partnerów miejskich i biznesowych, przedstawicieli korporacji, dużego biznesu, inwestorów i ekspertów, którzy będą wspierać młodych przedsiębiorców. Realizowany będzie w formule 3-letniej w terminie od 1 czerwca 2024 roku do 31 grudnia 2026 r.

Wartość dotacji przewidziana na realizację zadania to 1 mln 450 tys. zł.

Warsaw Booster skierowany jest do młodych firm, twórców projektów biznesowych, które projektują rozwiązania wspierające rozwój zrównoważonego miasta, a tym samym przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatycznych. Proponowane rozwiązania powinny wykorzystywać nowoczesne technologie.