null

Twórcy i Innowatorzy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kobieta i mężczyzna siedzący po przeciwnych stronach drewnianego stołu ściskają sobie rękę. Na stole znajdują się materiały, telefony oraz laptopy, na jednym z nich widnieje tytuł przeglądanej strony internetowej bądź artykułu

Podstawowym zasobem miast są ich mieszkańcy. Ludzka inteligencja, pragnienia, motywacje, wyobraźnia i kreatywność stają się ważniejsze od lokalizacji, bogactw naturalnych i dostępu do rynku. O przyszłym sukcesie miasta decyduje kreatywność jego mieszkańców i władz."

Te słowa brytyjskiego urbanisty Charlesa Landryʼego, zawarte w książce „Kreatywne miasto”, idealnie pasują do Warszawy. Infrastruktura, codzienny dynamizm, otwartość, nowatorskość oraz twórcza aktywność i zaradność mieszkańców definiują Warszawę jako miasto przyjazne wszystkim, którzy chcą tu mieszkać, uczyć się, a także prowadzić swój biznes. 

Kim są dla nas twórcy i innowatorzy? To przedstawiciele warszawskich startupów, firm kreatywnych i innowacyjnych, naukowcy, artyści i twórcy kultury. 

Innowacyjność konieczna do rozwoju musi czerpać z kultury. Kultura uczy nas umiejętności twórczych, otwartości na nowe treści, odwagi w przełamywaniu barier, a to niezbędne podstawy innowacyjności. Kultura jest źródłem kreatywności oraz kontekstem działań stymulujących rozwój społeczny. Wzajemnie oddziaływanie na siebie sektorów kultury, biznesu i nauki daje możliwość zbudowania nowej wartości, wprowadzenia zmian i innowacyjnych rozwiązań. Dostrzeżenie relacji między kulturą, kreatywnością, innowacyjnością i potencjałem naukowym jest szczególnie ważne w zarządzaniu rozwojem miast i projektowaniu dla nich rozwiązań.