null

Forum Innowacji dla Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika promocyjna spotkania sieciującego pn. "Forum Innowacji dla Ukrainy"; niebiesko-żółta grafika z białym i czarnym tekstem. Tekst: "28.08.2022r. Ul. Kryniczna 6, Forum Innowacji dla Ukrainy"

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w Forum Innowacji dla Ukrainy!

Co?

Forum Innowacji dla Ukrainy to inicjatywa zrzeszająca przedstawicieli młodego, polskiego i ukraińskiego biznesu oraz białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego. Jej celem jest stworzenie przestrzeni, która w obecnej sytuacji konfliktu zbrojnego będzie akceleratorem skupiającym różnorodne inicjatywy technologiczne, mające możliwość uzyskania wsparcia nie tylko eksperckiego, ale również w postaci zasobów i relacji. Po zakończeniu wojny będzie natomiast jedną z licznych baz zasobów i ekspertów działających w kierunku odbudowy Państwa Ukraińskiego.

Gdzie?

Białoruski Dom, ul. Kryniczna 6 (Saska Kępa)

Kiedy?

26.08.2022r., godz. 12:00-16:00

Harmonogram wydarzenia

  • 12:00 – 12:10 Przemówienie gościa honorowego, Ambasadora Republiki Ukrainy, Wasyla Zwarycza
  • 12:10 – 12:30 Inauguracyjna przemowa organizatorów

- Aleksander Arabadzić, Akademia Kadr Europejskich

- Grzegorz Kaszyński, Sygnis SA

- Aleś Zarembiuk, Białoruski Dom w Warszawie

  • 12:30 – 12:45 Maciej Sadowski, Startup Hub Poland, „Słów kilka o polskim ekosystemie start-up’ów i potencjale dla młodych firm”
  • 12:45 – 13:00 Andrii Romanchuk, EUCON Grupa Prawnicza, „Największe wyzwania founderow z Ukrainy przy wejściu na rynek Polski”
  • 13:00 – 13:30 przerwa
  • 13:30 – 14:00 Panel dyskusyjny, „Rola innowacyjnego biznesu w odbudowie Ukrainy i kooperacji na poziomie europejskim”:

- dr Grzegorz Brona, Creotech Instruments SA,

- Aleksander Szalecki, Stratego, AP-TECH, Microamp

- Maciej Sadowski, Startup Hub Poland

- Pavel Panasjuk, Dynamic Air Cooling

  • 14:15 Networking

Rejestracja

Na miejscu

Więcej