null

Dobry pracownik nie ma wieku

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dwójka starszych osób - mężczyzny i kobiety siedzi na niebieskiej ławce w parku. Mężczyzna robi zdjęcie trzymając oburącz aparat fotograficzny. Oboje są uśmiechnięci.

Pracodawco. Dobry pracownik nie ma wieku – zyskaj dofinansowanie!

Czy są gdzieś pracownicy doświadczeni, zaangażowani, odpowiedzialni i mimo tych zalet wciąż szukający pracy? Oczywiście – w samej Warszawie jest ich kilkaset tysięcy, a Urząd Pracy m.st. Warszawy pomaga w ich zatrudnieniu realizując specjalny pilotażowy projekt „Dobry pracownik nie ma wieku”. To szansa dla wielu firm, aby zdobyć dobrego pracownika i to z dofinansowaniem.

Cel

Celem zaplanowanych w projekcie działań jest zwiększenie szans seniorów na rynku pracy, zainteresowanie pracodawców zatrudnieniem osób w wieku emerytalnym oraz zmiana, wciąż niestety mocno stereotypowego, postrzegania pracujących seniorów.

Pilotaż przez najbliższy rok przetestuje nie tylko różne formy wsparcia seniorów, ale też pracodawców, ponieważ firma decydująca się na zatrudnienie pracownika w wieku emerytalnym może liczyć na wiele korzyści. Są to  m.in. dofinansowanie ze strony urzędu pracy części kosztów wynagrodzenia, indywidualne szkolenia dla pracowników, czy wdrożenie w zadania firmy poprzez staże. Wszystkie instrumenty są finansowane w ramach projektu.

Projekt „Dobry pracownik nie ma wieku” łączy chętnych do pracy seniorów z pracodawcami, którzy będą mogli skorzystać z rozwiązań obniżających koszty zatrudnienia. Kluczowymi wartościami dla firmy jest możliwość pozyskania doświadczonego pracownika, a także rozwijanie biznesu w oparciu o wielopokoleniowy zespół – co jest ważne w warunkach starzejącego się społeczeństwa i braku rąk do pracy.

Urząd Pracy m.st. Warszawy dużą uwagę przywiązuje również do rozwoju kompetencji cyfrowych seniorów, co jest niezbędne do utrzymania konkurencyjności  na rynku. Równie istotna jest wiedza o potrzebach rynku i oczekiwaniach pracodawców, zdolność do uczenia się, zdobywania nowych kwalifikacji i wymaganych przez rynek umiejętności. Wszyscy chętni seniorzy, który trafią do projektu odbędą szkolenia włączające ich cyfrowo i przybliżające dzisiejszy rynek pracy.

To się wszystkim opłaci!

Udział w projekcie „Dobry pracownik nie ma wieku” niesie korzyści każdej ze stron. Pracodawca zatrudniając osoby, które już są na emeryturze i dalej chcą być aktywne zawodowo, otrzymuje:

  • dofinansowanie
  • pożądany w biznesie wizerunek pracodawcy otwartego na kandydatów w różnym wieku
  • udowadnia w ten sposób, że liczy się dla niego dobry pracownik niezależnie od wieku, bo kluczowe są jego kwalifikacje.

To ważne dla szukających pracy osób starszych, dla których wybór pracodawcy otwartego na różnorodność pokoleniową jest szansą na:

  • aktywność w środowisku pracy i poza nim
  •  podzielenie się doświadczeniem zawodowym i życiowym
  •  rozwój osobisty i dodatkowe zarobki.

Zgłoś firmę do projektu i zyskaj!

Zapraszamy po więcej szczegółów na stronę warszawa.praca.gov.pl/dobrypracownik
lub do bezpośredniego kontaktu z realizatorami projektu dobrypracownik@up.warszawa.pl
tel. 22 391 13 00 centrala – następnie numer 3.

Informacje o projekcie będą również publikowane na facebooku www.facebook.com/UrzadPracyWarszawa

Grafika promocyjna do projektu "Dobry pracownik nie ma wieku". Tekst na plakacie:Dobry pracownik nie ma wieku. Udowodnijmy to razem. Korzyści dla pracodawców: zyskujesz doświadczonego pracownika, twoja firma ma mniejsze koszty pracy dzięki dofinansowaniu, masz możliwość zyskania przeszkolonego kandydata do pracy, wdrażasz pracownika poprzez staż, rozwijasz biznes tworząc różnorodny, wielopokoleniowy zespół. Wszystkim to się opłaci! Warszawa.praca.gov.pl/dobrypracownik