null

Wybór dobrego momentu do przeprowadzenia transakcji walutowej z wykorzystaniem sygnałów płynących ze wskaźnika Stochastic

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Dwóch biznesmenów elegencko ubranych w garnitury wymienia uwagi na jakiś temat pokazując sobie dokumenty i gestykulując. Zdjęcie nie pokazuje głów, a jedynie ręce i część torsu

Mazowieckie Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działające w strukturze Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. oraz DMK Sp. z o.o. zapraszają na darmowy webinar.

Kiedy? 

14 grudnia 2021 r. 11:00 -  13:00

Gdzie? 

Platforma Go to webinar - link zostanie przesłany Państwu po dokonaniu rejestracji

Rejestracja do 10.12.2021 r.

Grupa docelowa:

Webinar jest kierowanygłównie do osób, które osobiście przeprowadzają transakcje wymiany walut swoich firmach (sprzedaż waluty z eksportu oraz zakup waluty na płatności importowe), lub do osób nadzorujących takie transakcje wymiany walut. Dla takich osób webinar będzie bardzo praktyczny i konkretny.

W mniejszym stopniu korzyści z webinaru uzyskają osoby zajmujące się kwestiami księgowymi oraz kwestiami handlowymi w firmie. Niemniej jednak osoby takie, także dowiedzą się sporo interesujących informacji.

Cel webinaru:

Prowadzący webinar (Jacek Maliszewski- główny ekonomista DMK - z 25 letnim doświadczeniem na rynku walutowym) przedstawi słuchaczom jego ulubioną strategię, pomocną w ustalaniu momentu dokonywania przewalutowań (sprzedaży waluty oraz zakupu waluty). Strategia ta polega na zamykaniu pozycji walutowej(neutralizowaniu ryzyka kursowego) w odpowiednich momentach czasu z wykorzystaniem wskaźnika Stochastic- jako wskaźnika analizy technicznej wykresów kursów walut. Strategia ta jest oparta na obiektywnych sygnałach płynących z rynku walutowego. Metoda pozwala "wyłapywać górki na sprzedaż waluty oraz dołki pod zakup waluty".

Uczestnicy otrzymają pamiątkową książkę, którego autorem jest prowadzący webinar, wraz z dedykacją. Książkę otrzymają najbardziej aktywni słuchacze, zadający pytania prowadzącemu.

Agenda:

11:00 -  12.00 CZĘŚĆ I Przegląd bieżącej sytuacji na rynku walutowym.

W części pierwszej prowadzący przedstawi najnowsze prognozy trzech kursów walutowych: EUR/PLN, USD/PLN oraz EUR/USD. Omówiona zostanie bieżąca sytuacja na tych trzech rynkach oraz wskazane zostaną plany działań i zalecenia dla importerów oraz eksporterów - na podstawie sygnałów analizy technicznej. Prowadzący wskaże bieżące sygnały oddzielnie dla importerów oraz eksporterów z dodatkowym podziałem na dwie waluty: EUR oraz USD.

12.00 -12:45 CZĘŚĆ II Edukacja. Omówienie zasady korzystania ze wskaźnika Stochastic (wskaźnik analizy technicznej wykresów).

W drugiej części omówiony zostanie wskaźnik Stochastic. Prowadzący wyjaśni: kiedy wskaźnik ten ma zastosowanie, kiedy pojawia się sygnał, a kiedy występuje szum. Prawidłowe reagowanie na sygnały oraz ignorowanie szumu pozwala uzyskiwać zdecydowanie lepsze efektyw procesie zarządzania ryzykiem kursowymoraz w procesie przewalutowania jednej waluty na drugą.

12:45-13:00 CZĘŚĆ III Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

 

Prosimy o rejestrację na wydarzenie do dnia 10.12.2021 r. poprzez LINK 

Konsultacje:

15 grudnia, dzień po webinarze, odbędą się indywidualne, 15 minutowe konsultacje z prowadzącym Panem Jackiem Maliszewskim.

Osoby chętne do udziału w konsultacjach będą mogły zapisać się na nie po webinarze (link zostanie rozesłany do uczestników mailem).

Uwaga: liczba miejsc ograniczona!

 

W razie pytań prosimy o kontakt na t.wolff@armsa.pl lub telefonicznie 22/5664785.