null

Akademia Menadżera Innowacji

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika promocyjna projektu pn. "Akademia Menadżera Innowacji". Treść: "Akademia Menadżera Innowacji. IV Edycja; Startuje rekrutacja". Grafika: na białym tle stworzony z kolorowych kwadracików kształt mózgu ludzkiego z odchodzącą od niego czarną wtyczką

Wystartowała rekrutacja do Akademii Menadżera Innowacji, czyli dofinansowanie do szkoleń w firmach!

Co?

Akademia Menadżera Innowacji to autorski program Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Program składa się z równolegle prowadzonych części szkoleniowej i doradczej. Wykładowcami, metodykami, warsztatowcami i doradcami AMI są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. IV edycja programu będzie realizowana od X 2022 r. do IV 2023 r.

Celem Akademii Menadżera Innowacji (AMI) jest wyposażenie menadżerów i pracowników kluczowych dla procesu zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie w kompetencje niezbędne do zarządzania procesem zmian. Dzięki nim możliwe jest wdrażanie innowacji oraz wzmocnienie umiejętności zarządzania procesem innowacyjnym przez menadżerów polskich firm.

Do tworzenia i rozwoju innowacji niezbędne są przełomowe pomysły wynalazki, fundusze, zespół inżynierów. Do wprawienia procesów innowacyjnych w ruch, nadania im właściwego tempa i kierunku, konieczny jest jednak dobry menadżer. To on pełni kluczową rolę w podnoszeniu innowacyjności firm.

Realizacja szkoleń i doradztwa AMI pozwala na podniesienie kompetencji i wykształcenie menadżerów innowacji nowej generacji.

Istnieje silna zależność pomiędzy dobrze zarządzanym procesem innowacyjnym a rynkowym sukcesem firmy. Poprawa umiejętności zarządzania innowacjami dzięki udziałowi w AMI przyczyni się do rozwoju innowacyjnych firm w Polsce.

Dla kogo?

 • Firmy z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz duże przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie przeznaczone jest  na usługi szkoleniowe w formie 2 – dniowych zjazdów oraz na usługi doradcze w formie indywidualnych spotkań z przedstawicielami przedsiębiorstw/uczestnikami AMI. W zajęciach Akademii Menadżera Innowacji może wziąć udział:

 • od 2 do 4 uczestników będących pracownikami mikroprzedsiębiorstwa
 • od 3 do 4 uczestników będących pracownikami małych, średnich i dużych przedsiębiorstw

Co można otrzymać w ramach AMI?

 • kompleksowy program wykładów i warsztatów oraz współpracę z wybranym doradcą,
 • studia przypadków analizowane na podstawie doświadczeń polskich i zagranicznych firm,
 • do 120 godzin doradztwa dla małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz do wyboru 120 lub 50 godzin doradztwa dla mikroprzedsiębiorstw,
 • wzrost kompetencji i kwalifikacji zawodowych w zakresie innowacji,
 • badanie innowacyjności Twojej firmy metodą Innovation Health Check (IHC),
 • dostęp do interaktywnej Bazy Wiedzy AMI,
 • certyfikat Akademii Menadżera Innowacji, poświadczający ukończenie programu,
 • przynależność do Klubu Alumnów AMI pozwalająca na utrzymanie i rozwijanie kontaktów ważnych dla rozwoju Twojej firmy.

Ile można otrzymać?

Dofinansowanie wynosi do 80% wartości usług szkoleniowych i doradczych dla MŚP oraz do 50% dla dużych firm, co oznacza, że maksymalna wysokość wkładu prywatnego w postaci opłaty przedsiębiorstwa może wynieść:

 • ok. 9 800 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego 2 uczestników i korzystającego z 50 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 12 700 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego 3 uczestników i korzystającego z 50 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 15 600 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego 4 uczestników i korzystającego z 50 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 14 300 zł* netto dla mikroprzedsiębiorcy zgłaszającego 2 uczestników i korzystającego ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 17 200 zł* netto dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających 3 uczestników i korzystających ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 20 000 zł* netto dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców zgłaszających 4 uczestników i korzystających ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 80%
 • ok. 43 000 zł* netto dla dużych przedsiębiorców zgłaszających 3 uczestników i korzystających ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 50%
 • ok. 50 100 zł* netto dla dużych przedsiębiorców zgłaszających 4 uczestników i korzystających ze 120 godz. doradztwa, przy dofinansowaniu ze środków europejskich na poziomie 50%

Dodatkowo przedsiębiorstwo zobowiązane jest do pokrycia kosztu VAT w wysokości:

 • ok. 4 800 zł* dla mikroprzedsiębiorcy korzystającego z 50 godz. doradztwa
 • ok. 9 900 zł* dla mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw korzystających ze 120 godz. doradztwa

*Ostateczna kwota uzależniona jest od liczby uczestników, którzy zostaną zakwalifikowani do Akademii Menadżera Innowacji i może ulec zmniejszeniu.

UWAGA!

Wkład prywatny w postaci opłaty może ulec zmniejszeniu w przypadku rozliczenia przez przedsiębiorstwo wkładu w postaci wynagrodzeń uczestników AMI w ramach części szkoleniowej projektu.

Dowiedz się więcej i dołącz do projektu