null

Adaptacja zawodowa wśród kobiet - uchodźczyń wojennych z Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grafika promocyjna programu "Adaptacja zawodowa i wspieranie postaw przedsiębiorczości wśród kobiet - uchodźców wojennych z Ukrainy". Grafika w kolorze niebiesko-żółtej. Na pierwszym planie stoi uśmiechnięta kobieta w żółtej bluzce z założonymi rękoma.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór uczestniczek do programu pn."Adaptacja zawodowa kobiet - uchodźczyń wojennych z Ukrainy"

Co?

Głównym celem programu jest wsparcie kobiet z Ukrainy w adaptacji w Polsce oraz zdobycie umiejętności umożliwiających odnalezienie się na polskim rynku pracy. Program obejmuje udział w 3-miesięcznym kursie języka polskiego oraz w cyklu szkoleń, warsztatów i spotkań mentoringowych.

Dla kogo?

Do udziału w projekcie zapraszamy kobiety, które:

  1. Znają język polski w stopniu komunikatywnym umożliwiający udział w szkoleniach prowadzonych w języku polskim;
  2. Przyjechały do Polski po 24.02.2022r.;
  3. Posiadają obywatelstwo ukraińskie lub prawo pobytu w Ukrainie;
  4. Przebywają legalnie na terenie Polski;
  5. Mieszkają w Warszawie lub w okolicach Warszawy;
  6. Deklarują zamiar pozostania w Polsce;
  7. Docelowo planują podjąć zatrudnienie lub otworzyć działalność gospodarczą na terenie Polski

Rekrutacja

Proces rekrutacji uczestników odbędzie się w dwóch etapach:

  1. Przesłanie formularza zgłoszeniowego;
  2. Wybrane osoby zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne (on-line).

Udział w programie jest bezpłatny

Program będzie realizowany w Warszawie w okresie wrzesień-grudzień 2022r.

Więcej i rejestracja