null

Weź udział w #8 „Przeglądzie Technologicznym”

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jak chronić sygnalistów - to temat #8 „Przeglądu Technologicznego”. Spotkanie odbędzie się 30 września 2021 r. Jego organizatorami są Urząd m.st. Warszawy oraz Unia Metropolii Polskich im. Pawła Adamowicza.

Czym są „Przeglądy Technologiczne”?

„Przeglądy Technologiczne” to cykl otwartych spotkań, które umożliwiają dialog między środowiskiem innowacyjnych podmiotów a samorządem. Są okazją do wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych pomysłów oraz dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w mieście. Podczas spotkań firmy prezentują innowacyjne technologicznie rozwiązania reprezentantom samorządu oraz przedstawicielom Instytucji Otoczenia Biznesu, instytucji naukowych, korporacji i małego biznesu. 

#8 „Przegląd Technologiczny” odbędzie się 30 września 2021 r. w godzinach 10:00-12:30 na platformie on-line. Każdy prelegent przez 10 minut będzie przedstawiał swoje rozwiązanie, a potem przez 5 minut odpowiadał na pytania uczestników. 

Jak chronić sygnalistów?

Miasta przygotowują się do wdrożenia system ochrony sygnalistów, czyli osób zgłaszających nieprawidłowości w organizacjach, w których są zatrudnione.

Kwestię sygnalistów oraz standardy i warunki objęcia ich ochroną określa dyrektywa unijna*.
Podmioty publiczne - w tym jednostki samorządu terytorialnego – są zobowiązane wprowadzić procedury i mechanizmy chroniące prywatność tych osób. W miastach należących do Unii Metropolii Polskich trwają więc prace związane z wdrożeniem tego typu ochrony.

 #8 „Przegląd Technologiczny, organizowany wspólnie przez Urząd m.st. Warszawy oraz Unię Metropolii Polskich, jest ich elementem. Będzie poświęcony rozwiązaniom teleinformatycznym, które pomogą miastom zrealizować obowiązki nałożone na nie przez wspomnianą dyrektywę, zwłaszcza w zakresie zorganizowania kanałów zgłaszania nieprawidłowości.  

W spotkaniu wezmą udział przedstawiciele miast członkowskich Unii Metropolii Polskich odpowiedzialnych za wdrożenie przepisów chroniących sygnalistów oraz reprezentanci firm dostarczających systemy i aplikacje ułatwiające zgłaszanie naruszeń oraz zapewniające odpowiedni system ochrony prywatności zgłaszających.

* Konieczność wprowadzanie sygnalistów wynika z Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1937 z 23 października 2019 r. w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa Unii (Dz. Urz. UE. L. Nr 305, str. 17), która zacznie obowiązywać od 17 grudnia 2021 r. 

Jak wziąć udział w #8 „Przeglądzie Technologicznym”?

Dla prezentujących:

•    Do udziału w „Przeglądzie Technologicznym” zapraszamy - w roli prezentujących – firmy, które chciałyby zaproponować  swoje rozwiązania technologiczne. 
•    Zgłoszenie udziału prosimy przesłać elektronicznie za pośrednictwem formularza on-line do  20 września 2021 r. W formularzu prosimy o krótki opis Państwa rozwiązania. 
•    Liczba miejsc ograniczona (8-10 prezentujących).
•    Formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie: Metropolie: Weź udział w #8 „Przegląd Technologiczny” lub bezpośrednio pod adresem: https://forms.office.com/r/bypTQWA2Yg

Wydarzenie wpisuje się w „Program generujemy innowacje”, który realizuje cel  operacyjny 4.2. „Strategii #Warszawa2030”.