null

#7 „Przegląd Technologiczny”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Niebieski baner z grafiką miasta. Tekst na banerze: Stwórzmy innowacyjne miasto przyszłości! 7 Przegląd Technologiczny pod hasłem: Ekonomia współdzielenia. Wydarzenie online. Po prawej stronie logotypy m.st. Warszawy i partnerów: Fundacji Venture Cafe Warsaw i Unii Metropolii Polskich.

7 firm, 40 uczestników, blisko 2 godziny prezentacji dotyczących inspirujących dla miasta rozwiązań. Kolejne spotkanie z cyklu „Przeglądy Technologiczne” za nami!

Tematem przeglądu, który odbył się 17 czerwca 2021 r. była EKONOMIA WSPÓŁDZIELENIA.

„Przeglądy Technologiczne” to cykliczne spotkania organizowane przez m.st. Warszawę, które stwarzają możliwość nawiązania wzajemnych relacji między firmami i urzędem, porozmawiania o konkretnych rozwiązaniach, z których samorządy mogłyby skorzystać. Są okazją do wymiany wiedzy, prezentacji innowacyjnych pomysłów i prototypów, dyskusji o technologiach i perspektywach ich zastosowania w przestrzeni miast. 

Dzielenie się to przyszłość naszego świata”. Trudno nie zgodzić się ze słowami amerykańskiej badaczki nowych technologii i trendów - Rachel Botsman. Współdzielenie jest bowiem jedną z najważniejszych cech inteligentnych miast i kluczowym elementem koncepcji smart city 3.0. Ekonomia współdzielenia oferuje samorządom innowacyjne rozwiązania umożliwiające racjonalne gospodarowanie zasobami, świadczenie usług lub wspólne korzystanie z aktywów, zasobów, czasu, umiejętności bądź kapitału – mówi  Karolina Zdrodowska, dyrektor koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego. 

Podczas #7 „Przeglądu Technologicznego” swoje rozwiązania technologiczne związane z ekonomią współdzielenia zaprezentowało 7 firm: 

  • Broomee Technologies - system do współdzielonego transportu zbiorowego. 
  • Firma ForLogistic.com - platformę sprzedażową łączącą właścicieli magazynów z najemcami. 
  • Plenti - aplikację mobilną umożliwiającą wypożyczenie sprzętów elektronicznych z dostawą do domu. 
  • Take&Drive - platformę nowoczesnej mobilności ułatwiającą podróżowanie po mieście - mieszkańcy na jednej mapie mają informacje o różnych formach dostępnego transportu (m.in. transport publiczny, carsharing, hulajnogi i miejskie rowery). 
  • Firma BS Group - aplikację BallSquad, która daje możliwość szybkiej rezerwacji online i wyszukania publicznych obiektów sportowych z dodatkowymi funkcjami społecznymi takimi jak: tworzenie gier ze znajomymi, kompletowanie niepełnych zespołów, rozdzielanie płatności między graczami.
  • Cities AI - metodę zbierania danych i wykorzystywania autorskiej sieci neuronowej (AI) oraz technikę computer vision do liczenia przechodniów na ulicach.
  • Firma ShareMap opowiedziała o prowadzonych pod patronatem Urzędu Transportu Kolejowego pracach badawczych nad Lekkimi Autonomicznymi Pojazdami Szynowymi mających na celu walkę z wykluczeniem komunikacyjnym poszczególnych grup społecznych.

Partnerami wydarzenia byli: Unia Metropolii Polskich, Fundacja Venture Cafe Warsaw oraz District Hall. 

Kolejne spotkanie z cyklu „Przeglądy Technologiczne” planowane jest na jesień 2021 r.