null

31 stycznia mija termin opłat za zezwolenie alkoholowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ogródki restauracyjne w centrum nocą

Do 31 stycznia przedsiębiorcy, którzy prowadzą sprzedaż napojów alkoholowych powinni:

  • złożyć oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w 2021 roku,

  • zapłacić za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Złożenie oświadczenia i wniesienie opłaty do końca stycznia jest niezbędne, żeby móc sprzedawać alkohol w tym roku.

Przedsiębiorca może wybrać w jaki sposób chce zapłacić:

  • jednorazowo za cały rok lub
  • w trzech równych ratach.

Wysokość opłaty można obliczyć za pomocą kalkulatora opłat alkoholowych: https://kalkulatoralkoholi.um.warszawa.pl/kalkulator.htm.

Opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy wpłacić na rachunek odpowiedniego (ze względu na lokalizację punktu sprzedaży) urzędu dzielnicy m.st. Warszawy. Jeśli opłata jest dokonywana za pośrednictwem banku to za termin jej dokonania uznaje się dzień przyjęcia polecenia przelewu przez bank (na rachunku bankowym musi być kwota wystarczająca na pokrycie opłaty).

Oświadczenie o wartości sprzedaży należy złożyć w urzędzie dzielnicy m.st. Warszawy właściwym ze względu na lokalizację punktu sprzedaży (przez ePUAP, pocztą lub osobiście). Z powodu pandemii COViD-19, zalecamy składanie oświadczeń drogą elektroniczną (ePUAP).

Jeśli przedsiębiorca nie dotrzyma terminu upływającego 31 stycznia to może złożyć oświadczenie oraz dokonać opłaty w ciągu kolejnych 30 dni. Będzie jednak musiał więcej zapłacić. Dodatkowa opłata wynosi:

  • 30% opłaty podstawowej (w zależności od rodzaju posiadanego zezwolenia), jeśli przedsiębiorca nie złoży oświadczenia ,
  • 30% opłaty należnej za korzystanie z zezwoleń w 2022 r., jeśli przedsiębiorca nie wniesie opłaty.

Niezłożenie oświadczenia i/lub niedokonanie opłaty w ustawowym terminie spowoduje, że zezwolenie wygaśnie, a o nowe przedsiębiorca będzie mógł wystąpić dopiero po 6 miesiącach.